הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלא מהעולם הזה" לאנגלית

חפש את שלא מהעולם הזה ב: הגדרה מילים נרדפות
otherworldly
not of this world
not of this earth
alien
אבל אינך צריך כוחות שלא מהעולם הזה כדי להיות קוסם טוב.
But you don't need otherworldly powers to be a good magician.
כאבי ראש, חזיונות, התקפים שלא מהעולם הזה.
Headaches, visions, otherworldly spells.
יש לכם וידאו של גבריאל שו כשהוא נרצח על ידי משהו שלא מהעולם הזה.
You have video of Gabriel Shaw killed by something not of this world.
כולנו ראינו דברים, שלא מהעולם הזה והוכחנו שאנחנו מסוגלים לנצח אותם.
Together we've seen things not of this world and have proven ourselves capable of defeating them.
"אחרים מאמינים שהמבקרת השקטה היא משהו אחר."משהו שלא מהעולם הזה."
"Others believed the wordless visitor is something else... something not of this Earth."
זה כוח שלא מהעולם הזה.
It is a force, not of this earth
הרוע התחיל כשמישהו פתח את הדלת שלא מהעולם הזה
Evil started when someone opened an otherworldly door.
אני לא יודע, שלא מהעולם הזה
I don't know, otherworldly.
או האם יש עוד, יותר הסבר שלא מהעולם הזה?
Or is there another, more otherworldly explanation?
"ואל תאמינו לאלה שמדברים לך תקוות שלא מהעולם הזה"
"and do not believe those who speak to you of otherworldly hopes."
"מוצג תכונות שלא מהעולם הזה ו פוטופוביה המסומן"
"displaying otherworldly properties and marked photophobia."
"החובה מושבעת לעמוד על משמר נגד כל האיומים ייחשבו שלא מהעולם הזה"
"His sworn duty to stand guard against all threats deemed otherworldly."
הוא שיחק יצורים שלא מהעולם הזה כל כך טוב כי כשעבר על, רוחותיו חזרו לרדוף בסטודיו כמו יצירותיו המפורסמות ביותר שלו לנצח!
He played otherworldly creatures so well that when he passed on, his spirit came back to haunt the studio as his most famous creations forever!
תיאורטיקנים אסטרונאוט עתיק להגיד כן, חוקרים משערים כי זה היה מתוזמר על ידי ישות שלא מהעולם הזה ידוע בהינדואיזם כמו האל שיווה.
Ancient astronaut theorists say yes, and suggest that this was orchestrated by an otherworldly being known in Hinduism as Lord Shiva.
אובייקטים של מקורות שלא מהעולם הזה?
Objects of otherworldly origins?
זירת הפשע מעוררת בך קשרים שלא מהעולם הזה או התגלות רוחות או משהו כזה?
Is the crime scene inspiring, you know, any otherworldly communications or conjurings or what have you?
ובמקום הסוראליסטי, שלא מהעולם הזה כמעט אפשר לדמיין ששומעים את קול הצעדים העמומים של מגפי עורות על אדמה רכה, או שרואים את הבהובו של לפיד מעבר לעיקול הבא.
And in this surreal, otherworldly place, it's almost possible to imagine that you hear the muffled footfall of skin boots on soft earth, or that you see the flickering of a torch around the next bend.
אלוהים ישמור, לזה אני קורא תסבוכת שלא מהעולם הזה.
Jesus, Mary, that's what I call FUBB for sure.
תהיה לי טכנולוגיה מתקדמת שלא מהעולם הזה.
I'll have advanced alien technology...
האם סיפרת לה על החשדות שלא מהעולם הזה שליונל יודע את סודך?
have you told her about your otherworldly suspicions that lionel knows your secret?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo