הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלא קשורים" לאנגלית

חפש את שלא קשורים ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
that don't involve
are not about
unrelated
arenas
יש לי אינטרסים נוספים שלא קשורים אליך.
Well, I have other interests that don't involve you.
יש לה כישורים שלא קשורים
Does she have skills that don't involve
אז הנה מבזק יש דברים שלא קשורים אלייך.
Well here's a news flash: Some things are not about you.
יש לה כישורים שלא קשורים לאיסוף דולרים מבלי?
Does she have skills that don't involve picking up a dollar without using her hands?
אני שונא אנשים דתיים שלא קשורים למציאות.
I hate religious people who are out of touch with reality.
למה אתם מנתחים דיבורים שלא קשורים לגז?
Why are you analysing chatter unrelated to the gas?
אל תדאג לדברים שלא קשורים אליך...
Don't worry about things that don't matter to you.
מדברים על הרבה דברים שלא קשורים לפוטבול.
Talk about a whole mess of stuff besides football.
אנחנו נגד מתקפות על אנשים שלא קשורים לכנופיות רחוב,
We're against attacks on people not involved with the street gang,
דונה, לואיס לא הגיוני בימים הטובים שלו בנושאים שלא קשורים לאחותו.
Donna, Louis isn't rational on his best days with issues that don't involve his sister.
הוא אמר שיש לי הרבה סימפטומים שלא קשורים אחד לשני.
He said I had a lot of symptoms that didn't connect.
אנחנו פשוט נדבר על דברים שלא קשורים למשברים.
We'll just talk about non-crisis things.
עכשיו אני צריכה לעמוד כאן בזמן שאת שואלת אותי דברים שלא קשורים.
Now I've got to stand here while you ask me about things that aren't connected.
ג"ו כועס עליי בגלל שאני מתערב בדברים שלא קשורים אליי.
Joe's mad at me because I don't mind my own business.
אפילו בשביל, אתה יודע דברים שלא קשורים לעסקים.
Even for, you know, nonbusiness stuff.
שלושה בחורים שלא קשורים אחד לשני נדקרו בחזה?
Three guys not connectedto each other all stabbedthrough the heart?
את יודעת, יש כאן דברים שקורים שלא קשורים אליך.
You know, there are things going on here that don't - involve you.
הם סוף-סוף מרשים ביקורים שלא קשורים למשפחה.
They're finally allowing non-family visitors.
מה לגבי עניינים שלא קשורים לבטיחות, מבחינת אחריות?
What about non-safety issues in terms of liability?
ככה אני מקבל אנשים שלא קשורים לאף אחד שם.
That way I get guys with no ties over there.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 53. זמן שחלף: 73 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo