הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלב" לאנגלית

ראה גם: באיזה שלב
חפש את שלב ב: הגדרה מילים נרדפות
phase
stage
rung
grade
step point level time combine
base
whose heart
move
Interlock
past step-by-step

הצעות

Dell תומכת בך בכל שלב של תהליך שירות הלקוחות.
Dell supports you through each phase of the customer care process.
מתחיל את שלב Install של ההתקנה.
Beginning the Install phase of the installation.
הקבוצה להצגת השם והמצב של שלב ההירארכיה
The group to display the name and status of hierarchy stage
שלב בצבר הביצוע שבו יבוצע התוסף.
Stage in the execution pipeline that a plug-in is to execute.
בחירת שלב הפרוייקט שברצונך להוסיף לזרימת העבודה
Choose the Project Stage you want to add to the workflow
אין אפשרות להשתמש ב - CachePolicy לאחר שלב PreRender.
The CachePolicy cannot be used after the PreRender phase.
החל מהאריזה ועד למחזור, Dell מתמקדת בהגנה על הסביבה בכל שלב במחזור החיים של המוצר.
From packaging to recycling, Dell focuses on protecting the environment through every stage of the product lifecycle.
במגרש החניה מסטול הכוכבים זרחו מתוך שלב
In the parking lot stoned The stars shone out of phase
ישנם שלושה יונים מתים באותו שלב.
Natalie, there are three dead doves on that stage.
נסה להבין שזהו שלב מאוד עדין.
Try to understand that this is a very delicate stage.
עברתי שלב העבריין הזה כשהייתי 15...
I went through this delinquent phase when I was 15...
תראו, יש לנו שלב מאבק אפילואתהיכוללנצח.
Look, we have to stage a fight even you can win.
אז מה שיעור ההישרדות עבור שלב 3?
So, what's the going survival rate for stage three?
הצג או התאם את שלב הפרוייקט.
Show or adjust the stage of the project.
מציג את סכום ההכנסה המשוערת בכל שלב של צבר המכירות.
Shows the sum of estimated revenue in each stage of the sales pipeline.
כל השדות הנדרשים עבור שלב זה מולאו.
All required fields for this stage have been filled.
וכך נבנית מורכבות שלב אחר שלב.
And in this way, complexity builds stage by stage.
אתם מבינים, שלב ראשון זה איסוף תחתונים, שלב שני...
You see, Phase one collect underpants, phase two...
באמצעות פתרונות גמישים ושירותים מקיפים, Dell יכולה לעזור בכל שלב ושלב.
With flexible solutions and comprehensive end-to-end services, Dell can help every step of the way.
בואו נתמודד עם הבעיה שלב שלב.
Let's take this problem one step at a time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4334. מדויק: 4334. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo