הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלוו" לאנגלית

calm
at peace
זה הקטע החדש שלי: "גוף שלוו עושה שלום".
It's my new thing. I figure, bodies at peace make peace.
ואני יודע שהם מצויים בשלווה בארץ האושר
And I know they're at peace In a land of delight
זה אירוני שאחד יכול להיות יותר בשלווה בעולם הוירטואלי.
It's ironic that one can be more at peace in the virtual world.
אני חושב שזה מקום שהמתים הולכים כדי להיות בשלווה.
I think it's a place the dead go to be at peace.
האגדות מספרות על בוקר שלוו בשני המחנות של הויקינגים.
The sagas tell of a peaceful morning in the two Viking camps.
הוא ראה בערך 6 הבזקים שלוו ע"י קולות התבקעות לפני שהמגדל קרס.
He saw about six of these flashes, accompanied by a crackling sound before the Tower collapsed.
מעולם לא שמתי לב עד כמה שלוו המקום הזה.
I never realized how beautiful this place was
כל כך שלוו כאן, האוקיינוס, המוזיקה...
This place is so peaceful... the ocean... the music...
מזל רע לילדים, ומזל רע לסוחרי הרחוב שניסו להפיץ את הזבל, בייחוד אלה שלוו כסף כדי לממן את העסקים שלהם.
Tough luck on the kids and tough luck on the street-level dealers trying to peddle the rubbish, especially the ones who'd borrowed money to finance their operation.
זה כל כך שלוו, זה כל כך טהור.
I mean, it's so peaceful.
מהמיתולוגיה הרומית פירושו דו-קיום בשלווה ובהרמוניה.
From your Roman mythology, meaning a peaceful and harmonious coexistence.
אני אבין אם תעדיף שלום ושלווה.
I would understand if you would prefer peace and tranquillity.
כשאיכרים פחדו ממני ויכולתי לקחת אמבטיית בוץ בשלווה.
Back when villagers were afraid of me, and I could take a mud bath in peace.
במקום להיחנק בשלווה צ'רלס החל להזות.
Instead of quietly suffocating, Charles Freck began to hallucinate.
אולי שינוי מראה הנוף, למצוא נקודה שקטה ושלווה
Maybe a change of scene, find a quiet, peaceful spot,
מייבל ווירגיל חיו את שארית חייהם בשלווה.
Mabel and Virgil lived out the rest of their days in peace.
הסיוט הזה היה יכול להיפתר בשלווה.
The nightmare is all of this could've been resolved peacefully.
נשמתה של אחותינו, מטילדה תנוח בשלווה.
The soul of our sister, Matilde, rest in peace.
ימות בשלווה מהתקף לב לאחר 23 ימים
"Dies peacefully of heart failure, 23 days later."
כל הצדדים נלהבים למצוא פיתרון ולאפשר ללווייתנים לאכול בשלווה.
All sides are keen to find a solution and allow the whales to feed in peace.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1051. מדויק: 1051. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo