הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שליח" לאנגלית

חפש את שליח ב: הגדרה מילים נרדפות
messenger
courier
emissary
envoy
delivery guy
runner
delivery boy
proxy
delivery man
apostle
errand boy
delivering
deliveryman
pizza guy
Nuncio

הצעות

51
45
39
שליח מהלשכה היה שהוריד את זה בשבילך.
Messenger from the bureau was dropping that off for you.
הקורבן הוא קיילב שימאנסקי, שליח על אופניים בתפקיד.
The victim is Caleb Shimansky, an on-duty bike messenger.
והשני שליח על אופניים שלומד בערבים.
And the other's a bike courier taking classes at a night school.
עותמני, שליח של אקים באלג'יריה.
Othmani, courier for Aqim in Algeria. Low level, no image.
באור היום, תקיפה על שליח רומאי.
In broad daylight, an attack on rome's emissary.
האם אתה כאן בתור שליח של סאו-סאו?
Are you here as Cao Cao's emissary?
אני נמצא בתורנות בתפקיד שליח לצרפת הכבושה.
I'm on the roster for courier duty into unoccupied France.
אנחנו חוזרים לשיטת שליח מן הימים ההם.
We're going back to the courier method from the old days.
הוא בטח שליח הדרכונים של מרטין.
He has to be Martin's courier for the passports.
כל שאר ההזמנות המתכלות יישלחו על-ידי שליח.
All other consumable orders will be delivered by courier.
אני מניח שליח הוא חלק בהגדרת התפקיד שלי עכשיו.
I guess courier is part of my job description now.
גברת, האם שלחת חבילה באמצעות שליח על אופניים היום בבוקר?
Ma'am, did you send a package by bike courier this morning?
כפי שניתן לראות, ניק מנהלת עסק שליח אופניים.
As you can see, Nick runs a bike courier business.
נתחיל שוב כשעימנואל ימצא לנו שליח אחר.
We'll start again when Emanuel finds another courier.
שליח אופניים רק הוריד את תמונה זו בלובי.
A bike messenger just dropped off this photo in the lobby.
אני משער שזה הגיע לפני זמן קצר ע"י שליח.
I guess it came in a little while ago by messenger.
יישלחו על-ידי שליח ביום העבודה הבא.
will be delivered by courier for delivery Next working day.
למדתי זאת מאבי כשהיה שליח בסין.
I learned it from my dad when he was an envoy in China.
אני אומר למונשי למצוא שליח מייד.
I'll tell Moonshee to find a messenger straight away.
הרגנו שליח של האלים בתוך הבית שלנו
We killed a messenger of the gods in our own house.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2177. מדויק: 2177. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo