הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלכל" לאנגלית

הצעות

183
52
לא מוזר שלכל העובדות החדשות קוראים גרטה?
Is it strange that all of the new employees have been named Greta?
ישנן מספר תכונות שלכל הקורים הללו יש במשותף.
There are several features that all these silks have in common.
אחד הוא שלכל חברה מותירה עקבות אקולוגיות.
One of them is that every society has an ecological footprint.
להזכיר לנו שלכל יום יש פוטנציאל ליופי.
To remind us that every day holds the potential for beauty.
אני אומרת שלכל סיר יש מכסה.
I say there's someone for everyone.
נראה שלכל האחרים, יש את אותם הכישרון חוץ ממני.
Seems like everyone else has the same talents except for me.
ודא שלכל שותף שמבצע דרכך רכישה יש
Please ensure that every Partner who buys from you has a
ראשית הוכחנו שלכל הדירות יהיה מספיק אור יום לאורך כל השנה.
We first proved that all apartments would have sufficient daylight through the year.
לא, אנחנו מודעים שלכל מעשה שלנו יש תוצאה.
We're aware that every choice we make has a consequence.
היא אומרת שלכל הנשים ההרפתקניות יש.
She says that all adventurous women do.
הוא ידע שלכל אות עברית ישנו ערך מספרי.
He knows that every Hebrew letter has its numeric equivalent.
האבא שהכרתי סיכן הכל למען האמונה הפשוטה שלכל היצורים מגיע סיכוי שווה.
The father I knew risked everything for the simple belief that all creatures deserved a fair chance.
אנחנו יודעים שלכל עסקה שאתה סוגר יש מחיר.
We know that every deal you broker comes with a price.
ההוביט לימד אותנו, שלכל דרקון יש סדק בשיריון.
Now, The Hobbit taught us that every dragon has a chink in its armor.
אני מניחה שלכל הבלשים הטובים יש לפחות קצת מזה.
Well, I imagine that all good detectives Have at least some of that.
אתה לא יכול ליפול שלכל פעם, דיקן.
You can't fall for that every time, Dean.
שמעון ויזנטל התעקש שלכל פושעי המלחמה ינתן משפט פומבי.
Simon Wiesenthal insisted that all war criminals be given public trials.
אני אומר שלכל הבחורות בגילאי ה30 יש בעיות.
What I'm saying is that all women in their 30s have issues.
"אתה תבין שלכל טרגדיה שחווית הייתה סיבה כלשהי.
You're going to see that All your tragedy you had Was for another reason
יצאתי לי לעבור תמונות שלכל הסגל.
I got to go through pictures of the whole faculty.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 590. מדויק: 590. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo