הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלמות" לאנגלית

ראה גם: דקות שלמות
חפש את שלמות ב: הגדרה מילים נרדפות
perfection
integrity
completeness
wholeness
entirety
totality
whole entire intact perfect complete
full
perfected
imperfection
hours

הצעות

30
הכל בשם השגה מצב של שלמות?
All in the name of achieving a state of perfection?
תקשיבו - שלמות היא צו היום.
Listen up... perfection is the order of the day.
הפרת מגבלה של שלמות קשרים. Dependent Role כולל עקרונות מרובים שלהם ערכים שונים.
Referential integrity constraint violation. A Dependent Role has multiple principals with different values.
שלמות השיריון ירדה לפחות מ 5 אחוזים.
Jarvis: Armor integrity is down to less than 5%.
שיאי ל, עיר נשמעת מייצג איזה שלמות כמו
Records. To me, sound city represents some sort of integrity like a
אני אלך על שלמות כאדם אחראי לאלוהים.
I will walk in integrity as a man answerable to God.
לשמור על שלמות של מערכת הענישה שלנו.
I'm trying to do my part to preserve the integrity of our penal system.
שלמות המשפחה שלנו נפרצה ואנחנו רוצים לשחזר אותה.
Our family's integrity has been compromised and we wish to recover it.
האם ברצונך לאפשר שלמות נתונים בין טבלאות אלה?
Do you want to enable data integrity between these tables?
התחלתי להמציא מהלכים משלי, ולהביא אותם לידי שלמות.
I was starting to invent my own moves and bring them to perfection.
מצד שני, אנחנו הילדים עדיין חולמים על שלמות.
On the other hand, we kids still dream about perfection.
אמת את שלמות המצגת על-ידי הוספת חתימה דיגיטלית לא גלויה.
Ensure the integrity of the presentation by adding an invisible digital signature.
אמת את שלמות המצגת וראה מי חתם עליה.
Verify the integrity of the presentation and see who has signed it.
פונקצינליות DVI דיגיטלית מספקת חיבור דיגיטלי חלק ששומר על שלמות התמונות.
Digital DVI functionality provides seamless digital connection, helping to maintain image integrity.
אל תאפשר עדכון כאשר הוא מפר את שלמות הקשרים.
do not allow update to occur when it violates the referential integrity.
כלל העדכון של שלמות הקשרים ישתנה.
The referential integrity update rule will be changed.
בבקשה, אין שלמות בעולם הזה...
Please, there is no perfection in this world.
קפטן, הביקועים הללו מחלישים את שלמות מעטפת הספינה.
Captain, these bursts are weakening the structural integrity of the hull.
בחירה טיפוסית בין שלמות ותענוגות שמימיים.
A difficult choice between perfection and heavenly delight.
מה שאני לא מבין לאחר מכן כל המינים מחפשים שלמות.
What I didn't understand then is all species are seeking perfection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1727. מדויק: 1727. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo