הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של אלף שנה" לאנגלית

חפש את של אלף שנה ב: הגדרה מילים נרדפות
millennial
millennia
פחות או יותר בהפרש של אלף שנה.
Give or take a few millennia.
העלמות הטונה ערערה איזון של אלף שנה.
The disappearance of the tuna destabilises a millennial balance.
בכל התחום של אלף שנה מהנעילה האחרונה.
Everything within a thousand years of the last fix.
ברחוב זה טמונה חוכמה של אלף שנה.
This street has the wisdom of a millennium.
עם זאת, בתוך זמן קצר של אלף שנה מאז הגעת האדם, 30 סוגים של בעלי חיים נכחדו.
Yet within as little as 1000 years of human arrival 30 kinds of animal are becoming extinct.
ג'ונגלים מכילים בדיוק את הכמות הרצויה של אור, מים וחומרי הזנה, והם נותרים כך בכל יום במחזור של אלף שנה.
Jungles have just the right amount of light, water and nutrients, and they have had every day for millennia.

תוצאות נוספות

אין הרבה של שלוש אלף שנה ישנה
There's not a lot of three thousand year old
זהו שרטוט בן אלף שנה של המוח.
This is a thousand-year-old drawing of the brain.
לאחר אלף שנה של חיים בעיר הזו, היונים עתה צריכות ללמוד כיצד להתחמק מדג.
After a thousand years of living in this city, pigeons are now having to learn to avoid a fish.
הוא מציל את החיים של 400,500 אלף ילדים בכל שנה בעולם המתפתח.
It'll save the lives of 400 to 500,000 kids in the developing world every year.
חוקי הפיזיקה של הציפורים שקיימות כבר אלף שנה ונצרף את זה לתרשימים של האחים רייט מערכת היגוי מתוחכמת ע"י כבליים
laws of physics mastered by the birds millennia ago... and combine it with the Wright Brothers ingenious cable steering system
במשך כמעט אלף שנה ניצבה מונקו כסמל לחירות אישית.
For almost a thousand years, Monaco has stood as a symbol of personal liberty.
בטחתי באנפורטס וחיכיתי בעולם התחתון אלף שנה!
I trusted Anfortas and I waited in the underworld for a thousand years!
הלוואי ויכולנו להמשיך כך במשך אלף שנה.
I wish we could go on like this for a thousand years.
זה היה החדר שלי לפני אלף שנה
This used to be my room. 1,000 years ago.
המוות הזה יכור במשך אלף שנה.
Let his death will be remembered for a thousand years.
במשך אלף שנה הכנו עצמינו לזה.
For a thousand years, we prepared ourselves for this.
אלף שנה מעכשיו, אנשים עדיים עושים את זה.
A thousand years from now, people are still doing this.
המחסנים הסתדרו היטב בלעדי משך אלף שנה.
Warehouses have gotten along just fine without me for millennia.
זה לא נצפה כבר אלף שנה.
That has not been observed for a millennium.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 584. מדויק: 6. זמן שחלף: 276 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo