הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של בני אדם" לאנגלית

of humans of human beings
of men
for humans
of people
people's

הצעות

אני נהנתי מזרם קבוע של בני אדם בשביל הצריכה שלי
I have enjoyed a steady stream of humans for my consumption.
ואלה הן שתי קבוצות שונות של בני אדם מיפן ואפריקה.
And these are two different groups of humans from Japan and Africa.
ישמשגשג בתרבות מתוחכמת הפלנטה הזו - של בני אדם.
There's a thriving sophisticated culture on this planet... of human beings.
אתה טסת במטוס מלא של בני אדם.
You were flying a plane full of human beings.
אסור לך לחזור לכפר של בני אדם.
You must never come back to the villages of men.
מה יש הצדק של בני אדם לעשות איתי?
What has the justice of men to do with me?
אנחנו צריכים לחגוג את כוח היצירה של בני אדם.
We need to celebrate the creative power of human beings.
הברית הלוסיאנית היא ארגון של בני אדם ממספר כוכבים ריבוניים, שהשתלטו...
The Lucian alliance Is an organization of humans From a number of sovereign planets
"חמש: לעולם אל תמעיטי בערך הנטייה של בני אדם
Five: never underestimate the tendency of human beings
אני לא מפחד של בני אדם.
I'm not scared of humans.
במלחמה או בשלום, הקנייה ומכירה של בני אדם
In war or in peace, the buying and selling of human beings
הם אמרו שהיא שמה סביב צמד של בני אדם.
They said she kept around a couple of humans.
זאת דוגמא, לדעתי, של בני אדם ומוטנטים העובדים יחדיו.
An example, I believe, of humans and mutants working together.
אנחנו תערובת גנטית של בני אדם ובעלי חיים.
We're genetic mixtures of humans and animals.
הברית הלוסיאנית היא ארגון של בני אדם
The Lucian alliance Is an organization of humans
ישנם 2 סוגים שונים של בני אדם.
There are 2 types of humans.
כרגע יש לנו יציקות חיות של בני אדם, כלבים וסוסים.
Currently, we have life casts of humans, dogs and horses.
לפתע ריקי התחיל לרוץ בפראות כי נשאר הריח של בני אדם.
All of sudden Riki started to run wildly Because there remained the smell of humans.
העולם השלם של בני אדם הוא הקשבה.
The whole world of humans is listening.
אתה עשרת אלפים שנה של בני אדם שרים, רוקדים ומציירים וכותבים את לבבותיהם ואת נשמותיהם בעולם.
You are 10,000 years of human beings singing and dancing and painting and writing their hearts and souls into the world.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 344. מדויק: 344. זמן שחלף: 235 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo