הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של הצוואר" לאנגלית

חפש את של הצוואר ב: הגדרה מילים נרדפות
cervical
of the neck
neck's
the jugular
אפשר לראות את הנזק לחוליה השניה של הצוואר.
You can see the damage to the second cervical vertebra.
מה עם הצד הקדמי של הצוואר?
What about the front of the neck?
הוא דקר אותה בחלק האחורי של הצוואר.
He stabbed her in the back of the neck.
של הצוואר שלי שווה הרבה יותר מזה.
My neck's worth a lot more than that.
השבור של הצוואר שלו.
His neck's broken.
ראה חבורה זו על החלק הקדמי של הצוואר?
See this bruise on the front of the neck?
יש אחד בכל צד של הצוואר.
There's one on each side of the neck.
תפסתי מספרי תפירה, ואני דקרתי אותו בצד של הצוואר.
I grabbed sewing scissors, and I stuck him in the side of the neck.
רק את החלק האחורי של הצוואר ואת האוזניים.
Just the back of the neck and the ears.
פט לי על הגב של הצוואר.
Pat me on the back of the neck.
לב מפסיק, פצע קטן בחלק האחורי של הצוואר.
Heart stops, small wound at the back of the neck.
היא לקחה את הקרח כדי לבחור את הצד של הצוואר.
She took an ice pick to the side of the neck.
כל דחפי הנוירולוגיות לעבור הגרעינים הבזליים ב האחורי של הצוואר, כל כך כנראה שיש.
All neurological impulses go through the basal ganglia in the back of the neck, so probably there.
אתה אומר לי ללכת עד רובוט רצחני ולדקור אותו בחלק האחורי של הצוואר?
You're telling me to walk up to a homicidal robot and stab it in the back of the neck?
זה יהיה די קל לפספס קצת דקירת סיכה בצד האחורי של הצוואר.
It would be pretty easy to miss a little pinprick on the back of the neck.
מה ליישם שמש בוסס דרכו לתוך הרקמה של הצוואר ועשה קשר עם החלק הקדמי של גוף החוליה.
Whatever implement was used squished its way into the tissue of the neck and made contact with the front of the Vertebra.
אתה נכנס דרך הצד הקדמי של הצוואר, כדי להגיע לעמוד השדרה?
Are you going in through the front of the neck - To get to the spine?
מיתרי הקול נוטרלו, ותיקנתי את הנזק העצמי שנגרם בצידו הימני של הצוואר ופתחתי את יציאת הצומת השמאלי.
The vocal chords have been disabled, and I've fixed the self-inflicted damage on the right side of the neck and opened the node portal on the left.
יש נזק ללסת וסדק בחולייה סי -4 בצד ימין של הצוואר.
There's some damage to the facet joint and foramen on C-4 on the right side of the neck.
המרחק בין הנשיכות הוא 17 מ"מ, בעומק של שש מ"מ בצדו הימני של הצוואר
Bite marks are 17 millimeters apart 6 millimeters deep, on the right side of the neck.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo