הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של חוש הריח" לאנגלית

חפש את של חוש הריח ב: הגדרה מילים נרדפות
olfactory
בשביל לאסוף מידע, אודות בני-זוג פוטנציאליים חתולים משתמשים במערכת שניה של חוש הריח שיש להם בחיך.
To gather information about potential mates, cats use a second olfactory system in the roof of the mouth.
ובכן, האיזור של חוש הריח בקליפת המוח משותף למערכת העצבים.
Well, the olfactory and memory areas of the cerebral cortex share the same neural pathways.

תוצאות נוספות

חדרתי פנימה, ושיקמתי את כל מערכת הקולטנים של חוש-הריח.
I went in, repaired the entire olfactory receptor system.
חוש הריח של סאם נפגע לאחרונה.
Sam's recently experienced a diminished sense of smell.
שקיים מתחת לכל זה חוש הריח של האדם יכול להבחין.
Not just the flat beer and cigarette smoke, but the smell underneath all of that.
חוש הריח של חתולים חזק פי 14 משל בני-אדם.
Cat's sense of smell is 14 times stronger than a human's.
כמה אחוזים תופס חוש הריח של כלב מזכרונו?
What percentage of a dog's memory is its sense of smell?
חוש הריח של כלבים הרבה יותר רגיש מכל מה שיש לנו במעבדה.
Canine sense of smell is a lot more sensitive than anything we have in the lab.
חוש הריח של האדם יכול להבחין בין אלפי ניחוחות שונים.
You see, the human nose is capable of differentiating between thousands of individual scents...
ד"ר סו בוחן גם את צבע הלשון והעינים ושואל שאלות לגבי טעמו של החולה, חוש הריח ואפילו חלומות.
Dr So also observes the colour of the tongue and eyes, and asks questions about the patient's taste, smell and even dreams.
אני מנחש שחוש הריח אצלי חזק כמו חוש הריח של הכלבים.
I guess my sense of smell is as sharp as a dog's.
ולמקרה שתהיתם, מישהו באמת ערך ניסוי שבו ניתק את חוש הריח של סנאים, והם עדיין הצליחו למצוא את האגוזים.
And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts.
ובכן, חוש הריח של כלב הוא פי 20 יותר רגיש מאשר האדם של, כך שזה אפשרי שהוא הריח את הרעל
Well, a dog's sense of smell is 20 times more sensitive than a human's, so it's possible that he smelled the poison
חוש הריח לעתים קרובותהמוזנח ביותר מחמשת החושים.
Sense of smell is often the most neglected of the five senses.
אני איבדתי את חוש הריח כשהאף שלי קפא במיידאנק
I lost my sense of smell when my nose froze at Maidanek.
חולה מאשים אותי באיבוד חוש הריח.
A patient's blaming me for losing his sense of smell.
היא הורגת לגמרי את חוש הריח שלי
It totally kills my sense of smell.
הם מסתמכים על חוש הריח שלהם.
They rely totally on their sense of smell.
אני רוצה לבדוק האם חוש הריח שלך מופחת?
I'd like to check for diminished sense of smell.
וילדרונים הם עיוורים למחצה, הם צדים לפי חוש הריח.
Wilddeoren are completely blind, they hunt by sense of smell.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 233. מדויק: 2. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo