הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של ימי הביניים" לאנגלית

חפש את של ימי הביניים ב: הגדרה מילים נרדפות
medieval
of the Middle Ages
from the Dark Ages
רוצה ללכת לחדר אחסון של ימי הביניים?
You want to go to the medieval storage room?
אהיה כמו איל ניגוח של ימי הביניים.
I'd be like a medieval battering ram.
הוא היה האלכימאי הגדול ביותר של ימי הביניים.
He was the greatest alchemist of the middle ages.
עברתי לקתדרלה המפוארת ולמדתי כי שטיחים היו כוכבי הרוק של ימי הביניים.
I was moved to a magnificent cathedral and learned that tapestries were the rock stars of the Middle Ages.
קודם תירה בי, אז הבאת אותי למקום של ימי הביניים.
First you shoot me, then you bring me to a place from the Dark Ages.
סולומון המפתח הוא שם מדריך של ימי הביניים.
The Solomon Key is the name a medieval manual.
אתם רוצים לקחת הפסקה ממועדון הקרב של ימי הביניים?
You want to take a break from medieval fight club?
היא קיבל הרבה ספרי כאן על ההיסטוריה של ימי הביניים.
She's got a lot of books here on medieval history.
חשבתי שפיטר לומד שיווק, לא עינויים של ימי הביניים.
I thought Peter was majoring in marketing, not medieval torture.
החטאים בוצעו בטקסים של ימי הביניים.
The sins were used in medieval sermons.
סיציליה, אחת מהממלכות החזקות ביותר בעולם של ימי הביניים.
Sicily, one of the most powerful kingdoms of the medieval world.
בחברות של ימי הביניים היו בריתות מוגדרות.
In medieval societies there were defined allegiances.
רגע אין משמעות של ימי הביניים או פרטי פרטים?
Wait, there's no medieval significance or minutiae?
זה היה כמו האינקוויזיציה של ימי הביניים.
It was like a medieval inquisition.
מ הארכיאולוגים, פתולוגים משפטית, היסטוריונים של ימי הביניים...
From archeologists, forensic pathologists, medieval historians...
שילוב מרהיב של חדשנות טכנולוגית ואכזריות של ימי הביניים.
The breathtaking mix of technological innovation and medieval brutality
מעדון קרב של ימי הביניים יומיים ברצף?
Medieval fight club two nights in a row?
האם מועדון קרב של ימי הביניים יהיה סיבה מספקת?
Would medieval fight club be a good enough reason?
אירופים של ימי הביניים לקחו חומץ רפואה כדי לשטוף את המערכת.
Medieval Europeans took vinegar medicinally to flush the system.
אולם בתי המשפט עדיין נשענים על שיטות העינוי של ימי הביניים.
Yet our courts rely on medieval methods of torture.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 122. מדויק: 122. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo