הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של כוכב לכת" לאנגלית

חפש את של כוכב לכת ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
planet's
of a planet
planetary
בפעם הבאה, אנו עולים אל הפסגות הגבוהות ביותר של כוכב לכת לגלות עולם מרהיב אבל עוין, שבו רק חיות הקשות יכולות לסבול.
Next time, we ascend into the planet's highest peaks to discover a spectacular but hostile world, where only the toughest animals can endure.
נצטרך להיות כותרת עמוקה לתוך האטמוספרה של כוכב לכת.
Sir, that heading will take us further into the planet's atmosphere.
שדות מגנטיים נוצרים בחלקו הפנימי העמוק של כוכב לכת על ידי הולכה חשמלית של חומר נוזלי תוסס שיוצר שדה מגנטי ענק שמקיף את כדור הארץ.
Magnetic fields are generated in the deep interior of a planet by electrically conducting churning fluid material that creates this big old magnetic field that surrounds Earth.
תעשו את זה בעצמכם, הנה אני עם מוח בגודל של כוכב לכת ומבקשים
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you up to the bridge.
וכמובן, מרחק של כוכב לכת מהשמש קובע את הטמפרטורה שלו: זה חייב להיות קשור לסביבה ראויה לחיים.
And of course, distance of a planet from the sun determines its has to play into habitability.
מדענים רבים חושבים ששדה מגנטי של כוכב לכת משמש כמגן עבור האטמוספרה, מסיט חלקיקי רוח סולרית מסביב לכוכב הלכת קצת כמו השפעה של שדה כח שקשורה למטען חשמלי של החלקיקים האלו.
Many scientists think that a magnetic field of a planet serves as a shield for the atmosphere, deflecting solar wind particles around the planet in a bit of a force field-type effect having to do with electric charge of those particles.
זה הרגיש לי בגודל של כוכב לכת קטן
It felt like the size of a small planet.
בסופו של כוכב לכת עצמו נאלץ לעשות הקרבות לעצור לטוב.
In the end, the planet itself had to make the battles stop for good.
זה היה רגע מכריע בהיסטוריה של כוכב לכת זה.
It was a crucial moment in the history of this planet.
הירח הזה עדיין נמצא במסלול של כוכב לכת שכבר לא קיים
This moon is still orbiting a planet which doesn't exist.
האדם שהוא שינזון מרימוס וז'אן-לוק פיקארד לעולם לא יוכל להשמיד אוכלוסיה של כוכב לכת שלם.
The man who is Shinzon of Remus and Jean-Luc Picard could never exterminate the population of an entire planet.
הבר האחרון של כוכב לכת חיים פעם אחת.
The last fragment of a once living planet.
כשהייתי ילד פלוטו היה יופי של כוכב לכת.
When I was a kid, Pluto was a great planet.
או ג'יי סימפסון הוא אחד האנשים המוכרים ביותר על פניו של כוכב לכת.
OJ Simpson is one of the most recognizable people on the face of the planet.
לדוגמה, על ידי כיוונון עדין אנחנו יכולים לקרוא את האור המוחזר מפני השטח של כוכב לכת.
For instance, by fine-tuning our senses, we can now read the light reflected off a planet's surface.
יש יציאה לשמאל, שללא ספק ייקח אותך בחזרה אל פני השטח של כוכב לכת מסחר זה.
There's an exit to your left, which will no doubt take you back to the surface of this Commerce Planet.
של כוכב לכת שכבר לא קיים הוא היה אמור לרחף בחלל.
This moon is still orbiting a planet which doesn't exist.
כפי שידוע שסטיבן הוקינג אמר, אנחנו רק לכלוך כימי על פני השטח של כוכב לכת טיפוסי שסובב סביב כוכב טיפוסי, שנמצא בפאתי גלקסיה טיפוסית, וכך הלאה.
As Stephen Hawking famously said, we're just a chemical scum on the surface of a typical planet that's in orbit around a typical star, which is on the outskirts of a typical galaxy, and so on.
מותו של כוכב לכת אחד מתקרב
But at this moment the end is near for one planet.
אור של כוכב לכת הוא תמיד יציב
Planet light is steady.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32. מדויק: 32. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo