הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של משלחת" לאנגלית

חפש את של משלחת ב: הגדרה מילים נרדפות
expeditionary
EXPEDITIONARY TEAM
יחידה של משלחת נשלחה לפני כמה שנים, והם מעולם לא חזרו.
AN EXPEDITIONARY TEAM WAS SENT A FEW YEARS BACK, AND THEY NEVER RETURNED.
תשמע, מיכאל, מישהו רק פוצץ את הנשמה של משלחת הצפון קוריאני בשגרירות.
Listen, Michael, someone's just blown the hell out of the North Korean delegation at the embassy.
הוא העמיד פנים בתור חבר של משלחת הפלדה של מזרח גרמניה.
He was posing as a member of the East German Steel Mission.
אתה יודע מה העלות של משלחת חוץ עולמית?
Do you know the cost of an off-world expedition?
ברשימת המלאי של משלחת סטיוארט ישנם שני כדים?.
The inventory of the Stewart expedition lists two jars.
מה הייתה גודלה של משלחת האגרוף הקיסרי, קפטן?
What size was the Imperial Fist contingent, Captain?
שלב שתיים של משלחת אסטריאוס מסתיים כשהמתמודדים מתעלים אפילו על התקנים הפיזיים הגבוהים ביותר.
Phase two of the Astraeus mission wraps up with our candidates surpassing even the highest of physical standards.
למה הם לא שלחו מישהו הקיום של המנזר לא היה מאומת יחידה של משלחת, נשלחה לפני כמה שנים
WHY DIDN'T THEY SEND SOMEONE? THE MONASTERY'S EXISTENCE COULDN'T BE CONFIRMED. AN EXPEDITIONARY TEAM WAS SENT A FEW YEARS BACK,
אבל אני כבר מחפש בכל מקום ואני עדיין לא יכול למצוא כל אזכור של משלחת אנגלית לפרו.
But I've been looking everywhere and I still can't find any mention of an English expedition to Peru.
כלומר נוכל ליצור לנו מכרה זהב כמו של משלחת דונר, עם מה שעומד לרשותנו.
Which means we can create our own Donner Party gold mine with what we have to hand.
ונלקחה למסע של משלחת דונר.
And brought with the Donner Party on their journey.
בסיפור הטראגי של משלחת דונר נמצא הסוד לתבוסת השד.
The Donner Party's tragic tale must provide the key to defeating this demon.
וסקג'וויה, מורת דרך אמריקאית ילידית והגורם המניע באמת של משלחת לואיס וקלארק הנודעת.
And sacagawea, native American guide, and the real powerhouse behind the famed Lewis and Clark expedition.
כאן יש לנו את כל החברים הראשונים של משלחת חורף ו -19 כלבי קאראפוטו, ביניהם נקבה אחת.
Here we have all the First Cross-Winter Expedition members and 19 Karafuto dogs, including one female.
ג'יימס (שודד מפורסם) של משלחת המחוז תחשבי על זה.
So what, a 60-year-old witch is the jesse James of the mission district?
1959 מונדט הוצב בלונדון כביכול בתור חבר של משלחת.
You will see on page seven... that in 1959...
קראת את לוח הזמנים של משלחת הקונגרס של אירועים רשמיים או שלא היו מספיק תמונות בשבילך?
Look, did you read the CODEL schedule of official events or were there not enough pictures for you?
הרחובות לאורך המסלול נגדשו שעות קודם לשעת בואה של משלחת הכס הקדוש, שזכתה לקבלת פנים רוגשת ורועשת.
The streets along the route had been thronged for hours before the Papal Legate was due, and he received a tumultuous reception.
נשמח לעזרה של משלחת חילוץ
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 19. זמן שחלף: 46 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo