הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של עשר שנים" לאנגלית

חפש את של עשר שנים ב: הגדרה מילים נרדפות
ten-year
10-year
ten years of
of ten years
10 years of
for 10 years
כל התאריכים האלה הם בתוך תקופה של עשר שנים.
These dates, they're all within a ten-year period.
אתה מקבל רק אחד איחוד של עשר שנים.
You only get one ten-year reunion.
אימתנו 11 רציחות בתקופה של עשר שנים.
we've confirmed 11 kills over a 10-year period.
בפרק-זמן של עשר שנים, קרוב לחצי מיליון זאבים נטבחו.
In one 10-year period, close to half a million wolves had been slaughtered.
הסתבכותך עם סודות של עשר שנים בעיר הולדתך הכניסו נחשים לראשך.
PLAYING CATCH-UP TO TEN YEARS OF HOMETOWN SECRETS IS PUTTING SNAKES IN YOUR HEAD.
ויש לה נסון של עשר שנים בברודווי
And she has ten years of Broadway experience.
הוא רצח בתקופה של עשר שנים.
He killed over a 10-year period.
פרסנו את עלות המחקר לתקופה של עשר שנים.
We've amortized the cost of the research over a 10-year period.
יש לי ניסיון של עשר שנים עלייך.
I've had ten years of training.
נראה שניוט וויילטון נמצא בתכנית של עשר שנים.
It seems this Knut Wileton is into the ten-year plan.
בכל אופן, לא הגעתי, לפגישת מחזור של עשר שנים אז אני ממש מצפה לזה.
Anyway, I couldn't make it to my ten-year reunion, so I'm really looking forward to this one.
יצא לפני כחצי שנה לאחר ביצוע תפקיד של עשר שנים על הריגה.
Got out six months ago after doing a ten-year stint for manslaughter.
ג'ון הוקנברי סיפר לכם קצת על צירי הלידה שלי עם סיטיבנק זוהי כעת מערכת יחסים של עשר שנים, ואני עדיין עובדת איתם
John Hockenberry told you a bit about my travail with Citibank, that is now a 10-year relationship, and I still work with them.
לא רעיון של שנה אחת, אלא של עשר שנים.
Not a one-year idea, but a 10-year idea.
הייתי כבר יש לי מערכת יחסים של עשר שנים אם אני זו לא היה ילדה רעה, שאתה יודע, אבל אני כן.
I would already have a ten-year relationship if I wasn't a bad girl, you know, but I am.
לאחר 21 שנים של ויכוחים וכנסים, הגיע הזמן להכריז לא עוד דיבורים, אין יותר תירוצים, לא יותר מחקרים של עשר שנים, לא יותר המאפשר דלק מאובנים חברות לתמרן ולהכתיב המדע ומדיניות
After 21 years of debates and conferences, it is time to declare no more talk, no more excuses, no more ten-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate and dictate the science and policies
חלפתי על רשימת המתנה של עשר שנים.
Skipped a ten-year wait list.
אתם מכירים את סיפור האיליאדה: מלחמה של עשר שנים בין יוון לטרויה.
You know the story of "The Iliad," the 10-year war between Greece and Troy.
ואת לא יכולה לרפא טראומה של עשר שנים בתוך שישה שבועות.
And you can't undo 10 years of trauma in six weeks.
לא נוכל לחפור קברים מתקופה של עשר שנים.
We can't dig up 10 years of coffins.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo