הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שמו הפרטי" לאנגלית

his first name
first-name
שמעתי את שמו הפרטי התאמתי אותו עם קלסתרון.
I heard his first name, I matched it with a facial composite.
לוויתם מיליון דולר מאדם, בלי לדעת את שמו הפרטי.
You borrowed $1,000,000 from a man without knowing his first name.
היא לא גילתה את שמו הפרטי?
She never found out his first name?
ביקשתי ממך למלא את הפרטים וכתבת רק את שמו הפרטי.
I asked you to fill out the information, and you only wrote down his first name.
אם היית כל כך קרוב למר האבל מה היה שמו הפרטי?
If you were so close to Mr Hubble, what was his first name?
ידעתי רק את שמו הפרטי, לארגו.
I only knew his first name, Largo.
מה היה שמו הפרטי - לא גיליתי -?.
What was his first name? - I never found out.
אני אפילו לא יודע את שמו הפרטי אתה חושב שאתה גיבור של מלודרמה?
I don't even know his first name You think you're the hero of a melodrama?
ילדי מעטים להתייחס הסבא שלהם עם שמו הפרטי.
Few kids address their grandfather with his first name.
הוריו המאמצים השאירו את שמו הפרטי, גידלו אותו בפניקס, והוא הגיע לגלנדייל לפני חמש שנים כדי לעבוד.
His adoptive parents kept his first name, raised him in Phoenix, and he came to Glendale 5 years ago for work.
אתה יכול להגיד לי מה שמו הפרטי.
No, no, no, you can tell me his first name.
יש לנו מר ברקר בבית הספר, אבל שמו הפרטי הוא לא סקסון, אלא טד.
We have a Mr. Barker at school, but his first name is not Saxon, it's Ted.
גיליגן איירה - .איירה זה שמו הפרטי.
Ira Gilligan. Ira's his first name.
בשנת 1816, הוא עזב את ברלין לטובת איטליה ללמוד אופרה, ושם הוא שינה את שמו הפרטי לג'אקומו.
In 1816, he left Berlin for Italy to study opera, and it was there he changed his first name to Giacomo.
הולנד זה שמו הפרטי, אוטס זה שם המשפחה, אחי.
Holland is his first name and Oates is his last name, dude.
ועכשיו זה הזמן לברך אותך פיטר השם הראשון שלי שמו הפרטי של פיטר
And now it's time to greet you My first name's Peter His first name's Peter
היא לא גילתה את שמו הפרטי - .ג'ני, את חייבת לדעת את שמו - .הסמל הטכני גארפ - .ידעתי, ידעתי.
She never found out his first name? - Jenny, you must know his first name.
מה שמו הפרטי?
Well, what's his first name?
שמו הפרטי הוא לואיס
His first name is Louis.
שרלוק היה שמו הפרטי
Sherlock was his first name.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo