הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שמיכת" לאנגלית

blanket quilt
goo-gaa
afghan
ובטנת שמיכת החלל בחליפה, איזה רעיון מעולה.
And the space blanket lining in the suit, what a fantastic idea.
זה שמיכת הביטחון שלך, לינוס.
This is your security blanket, Linus.
תוריד את שמיכת החלל, צ'אק.
Take off the space blanket, Chuck.
זו שמיכת התינוק שאבא שלי קנה לי כשנולדתי.
This is the baby blanket my dad got me the day I was born.
יש לי שמיכת פיקניק במיניוואן, אנחנו יכולים ללכת ו...
You know, I've got a picnic blanket in my minivan, we could go...
תוכל להוציא את שמיכת הצמר הכבדה הזו מתחתיי?
Can you get this heavy wool blanket out from underneath me?
תוריד את שמיכת החלל אתה מוכן להוריד?
Take off the space blanket, will you, please, Chuck?
שמיכת החימום לא חיממה אותו מספיק.
The heating blanket wasn't keeping him warm enough.
מי אמר לך ששתלתי שמיכת סיבים על סטראווד?
Who told you I planted the blanket fibers on Stroud?
זה לא כמו שאנחנו יכולים לשים שמיכת שמש סביבו.
It's not like we can put a sun blanket around him.
החולצה שלך נראית כמו שמיכת פיקניק.
Your shirt looks like a picnic blanket.
שמיכת המוות הלבנה הזאת נקראת מפולת שלגים.
This white blanket of death is called an avalanche.
מצאתי את שמיכת התינוק הזו קבורה בחצר הבית של הלקוחה חפת מפשע שלך.
I found this baby blanket buried in your innocent client's yard.
אני אשיג לך שמיכת אחרת אם אתה רוצה, או אולי קצת קקאו חם.
I'll get you another blanket if you'd like, or maybe some hot cocoa.
ג'ימי, האם זה כואב שמיכת כשהוא מת?
Jimmy, did it hurt Blanket when he died?
ג'וש, תביא את שמיכת החלל.
Josh, get the space blanket.
החתימה שלך נתנה לי שמיכת אישור לכל הדרישות.
Your signature gave me blanket approval for all requisitions.
אבל לא יכול לעשות כל הבטחות על שמיכת התינוק שלך.
But can't make any promises about your baby blanket.
אנחנו צריכים להשכיב את שמיכת קירור אחרת?
Shall we lay another cooling blanket?
עכשיו, יש לה משהו שאפשר לקרוא לו שמיכת פלא.
Now, she has what you would have to call a magic blanket.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 230. מדויק: 230. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo