הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: שמיעה טובה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שמיעה" לאנגלית

hearing
earshot
ear
auditory
listening
herring
hearsay
hearing-impaired

הצעות

יש לה שמיעה סופר-טובה כמו כלב-נחייה.
She has super good hearing, like a seeing eye dog.
הכסף שתתנו לנו ישמש לרכישת עזרי שמיעה.
the money you give us will be used to buy hearing aids.
רק תוודא שהכלה מגיהינום מחוץ לטווח שמיעה.
Just make sure Bridezilla is out of earshot.
כדאי להרחיק את האחים שלך מטווח שמיעה
Be best if you took your brothers out of earshot.
הם קובעים בדיקות שמיעה עבור התלמידים.
They're scheduling hearing tests with the students.
כאשר אני מקבל שמיעה בערבות שלי?
When do I get my bail hearing?
אין לנו יותר חרשים במדינה הזו "לקויי שמיעה"
We have no more deaf people in this country, hearing impaired.
זה פשוט הפתעה, שמיעה שממך.
It's just a surprise, Hearing that from you.
רב-סרן, פציעתי גרמה לי לקשיי שמיעה.
Major, my injuries have left me hard of hearing.
ובכן, הייתי שמיעה הכל על זה.
Well, I've been hearing all about it.
למרות בשאגה, זה יותר על שמיעה...
Though with a roar, it's more about hearing...
אם אתה עדיין נתקלת והבעיה של שמיעה ביום שאחרי מחר
If you're still having a problem hearing by the day after tomorrow,
כי נראה שיש לך בעיית שמיעה.
Because you seem to have a hearing problem.
שמיעה מוגברת יכולה להיות קשורה לשיתוק עצבים
Amped-up hearing could be linked to nerve palsy.
אני שמיעה בוויכוח שלך השם של הלקוח שלך
I'm hearing in your argument is the name of your client.
וכל פעולה שמאיצה את התהליך הזה, אפילו ויתור שמיעה,
And any action that speeds up this process, Even waiving a hearing,
איבדו את הצבע והראיה, ופיתחו חוש שמיעה וריח מוגבר
Lost pigmentation and sight, developed a heightened sense of hearing and smell.
הם שומרים על שמועות שמיעה שפורט בקסטר ייסגר.
They keep hearing rumours that Fort Baxter will be shut down.
ישנם שלוש חנויות לקויי שמיעה בסיאטל.
There are three stores hearing impaired in Seattle.
זוהי מחלת עצם שיכול לגרום לאובדן שמיעה פרוגרסיבי.
It's a bone disease that can cause progressive hearing loss.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 813. מדויק: 813. זמן שחלף: 156 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo