הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שמעניינת אותך" לאנגלית

שנינו יודעים שההשתלטות העוינת היחידה שמעניינת אותך מתרחשת כאן.
We both know the only hostile takeover you care about is the one in here.
למה אתה לא רוצה לעבוד ולגור במקום שיש בו בחורה שמעניינת אותך?
I mean, why would you want to work and live somewhere where there aren't any women you're interested in?
שמעניינת אותך כי נשים מסובכות?.
Well, 'cause women are.
ראית מישהי שמעניינת אותך?
זו עובדה שמעניינת אותך?
היא תחייב שמעניינת אותך.
She'll charge you interest.

תוצאות נוספות

אמרה האישה שטענה שמעניינת אותה רק האמת.
Says the woman who claims to have no agenda but the truth.
הודעה שהועברה אליך היא זו שמעניינת אותי.
It is message sent to you, which I have interest in.
ארוחת צהריים היא לא ארוחה שמעניינת אותי.
Lunch is not a meal that interests me.
וזה השילוב הזה, הטכנולוגיה השיתופית הזאת שמעניינת אותי.
And it's this combination, this cumulative technology, that intrigues me,
השאלה שמעניינת אותנו היא אם הקופים מראים את אותן ההטיות.
The question we were interested in is whether the monkeys show the same biases.
ברצוני לבחון את השאלה שמעניינת את כולנו: האם הכחדה חייבת להיות לנצח?
I do want to test this question we're all interested in: Does extinction have to be forever?
כלומר, הוא אמר בעצם שאת היחידה שמעניינת אותו.
I mean, he basically said he's only got eyes for you.
והשנייה שמעניינת אותנו - .שיחת גוביינה.
And the one we care about? - Collect call.
ואתה צריך לדעת התיבה הרטובה היחידה שמעניינת אותי היא שלי,
You sure you want to do this, Red? I've only got two years left, Frieda.
ההודעה שמעניינת אותנו עלתה אתמול בסביבות 11:.
well, the post we're interested in went up around 11:15 yesterday.
חקירה אחת שמעניינת אותי כעת המקרה המוזר של גברת.
It was our last case together and I wanted to see it through to the end.
זכויות אזרח אינה ת ניקה שמעניינת אותי, ד"ר קינג.
You know, civil rights isn't the only thing I'm interested in, Dr. King.
מה היא עושה עם השיפוט הזה זו שאלה שמעניינת אותנו ככל שהסדרה מתקדמת.
And then what does it do with that judgment is a very sort of interesting question as we move forwards on the show.
ולמדוד חרסים כל החיים, בלי שום מסקנה שמעניינת מישהו, זה מדע?
Measuring bits of clay all day, without any interesting conclusions, is that science?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47. מדויק: 6. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo