הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שנה אחרי שנה" לאנגלית

חפש את שנה אחרי שנה ב: הגדרה מילים נרדפות
year after year
year by year
הצלחת להיבחר שנה אחרי שנה ללא תמיכתו של קיין.
You have managed to get elected year after year without Kane's support.
אנחנו רק שתי נשמות אבודות שחייה בקערת דגים שנה אחרי שנה
We're just two lost souls Swimming in a fish bowl Year after year
שנה אחרי שנה ניו אורלינס גם מעלה רגעים של בהירות אומנותית
Year by year, New Orleans also conjures moments of artistic clarity
זה מה קרה שנה אחרי שנה, בקרחון קולומביה.
Here is what's been happening year by year to the columbia glacier.
התרומות הנדיבות שלכם שנה אחרי שנה מאוד מעורכות.
Your generous donations, year after year, are greatly appreciated.
הוא הבטיח, אבל שנה אחרי שנה החלום התרסק.
He promised, but year after year, that dream was crushed.
העמדת אותי במצב הזה שנה אחרי שנה.
Because that's the position you put me in year after year.
כל השנים של פתיחת הדלתות, שנה אחרי שנה.
All those years of opening doors, year after year.
ועדיין שנה אחרי שנה יצירות מרהיבות אלו מופיעות.
And yet, year after year, these spectacular creations appear.
זה מתחיל כמו דקירת סיכת האור עמומה, גדל בהירים שנה אחרי שנה,
It starts off as a dim pinprick of light, Growing brighter year after year,
אני מציעה לך לחשוב מי באמת מחזיק את הקהילה הזאת, שנה אחרי שנה.
I suggest you think about who really keeps... this parish alive year after year.
שנה אחרי שנה עם מי לדבר.
Year after year with nobody to talk to.
שנה אחרי שנה מטר האש מגיע הולך ולא פוגע באף אחד.
Year after year the fire rain comes, goes and harms no one.
זה מה שמחזיר אותנו שנה אחרי שנה.
That's what keeps us coming back year after year.
הוא יוצג בכל רחבי המדינה שנה אחרי שנה.
It will be seen all over the country, year after year.
ריקי ג'יי די ושותפים החדש שלו, ההצלחה שלהם ממשיכה שנה אחרי שנה, כדי לגדול...
Ricky and JD and his new partners, their success continues year after year, to grow...
למה אתה תמיד הולך לשמור על החור, שנה אחרי שנה.
Why you always keep going to the hole, year after year.
זה פשוט משהו שקורה שנה אחרי שנה באותו תאריך.
That's just something that happens year after year on the same date.
שנה אחרי שנה אתה צוחק לי בפנים.
And year after year you just laugh in my face.
שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, הם יותר חדשניים מכל המתחרים.
Year after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 83. מדויק: 83. זמן שחלף: 220 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo