הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שנה אחר שנה" לאנגלית

חפש את שנה אחר שנה ב: הגדרה מילים נרדפות
year after year
year by year
year in and year
למרבה הפלא כל צבי הים בעולם חוזרים שנה אחר שנה לכמה אתרי התרבות מסורתיים מועטים.
Remarkably, all the world's sea turtles return year after year to just a few traditional breeding sites
וגם טיפל במיסי החברה שלך בחינם, שנה אחר שנה.
And also took the time year after year to do your company's taxes for free.
פני השטח שלו בקיץ מתכווצים שנה אחר שנה.
Its surface area in the summer shrinks year by year.
אני חייבת לחיות מחדש הכל שנה אחר שנה, בשביל הספר הארור.
It's having to relive everything, year by year, for this bloody book.
חייתי פה כל חיי, שנה אחר שנה, בתקווה שכנגד כל הסיכויים, מישהו יכנס לחיי...
I have lived in this town, year in and year out, hoping against hope someone would come into my life...
אתה חייב לשאול את עצמך מה היה הכי חשוב לך, שנה אחר שנה.
You got to ask yourself what's mattered to you most year in and year out.
שנה אחר שנה לחמנו בשערי טרויה.
Year after year, we fought beneath Troy's walls.
שנה אחר שנה, חגגנו כפי שהבדיקות שלה חזרו.
Year after year, we celebrated as her tests came back clear.
והקווים הכחולים קושרים ביחד את האנשים הללו שמוצגים ברשת הזאת שנה אחר שנה.
And the blue lines tie together the people that were present in that network year after year.
איך אתה ממשיך לעשות את זה שנה אחר שנה?
How can you keep doing this year after year?
כמה שלא הייתי כאן, זה עדיין מדהים אותי שנה אחר שנה.
Long as I've been here, still knock me out year after year.
אנחנו עוברים את זה שנה אחר שנה
Year after year we've been through this.
שנה אחר שנה נאלצתי לסבול חבישת כובעים מצחיקים בעודי נדחף אל תוך טירות מתנפחות צפופות ומיוזעות.
Year after year, I had to endure wearing comical hats while being forced into the crowded, sweaty hell of bouncy castles.
אני גם חולם על היום שבו נחדל מלבזוז ולשדוד שנה אחר שנה
I also dream of a day when we can finally stop looting year after year
היא נמצאת לצדך שנה אחר שנה ותמיד מבצעת את העבודה.
It's there for you, year after year, and it always gets the job done.
שנה אחר שנה לא היה דבר מלבד אסונות.
Year after year, it's been nothing but disasters.
כל לילה, שנה אחר שנה אחד מכם שומרי הלילה נועל אותנו בקופסאות הללו.
Every night, year after year one of you guards locks us up in these boxes.
אהבתינו תישאר בחושך שנה אחר שנה אבל דבר לא ישנה זאת
Our love shall remain in the dark year after year but nothing can change it
אבא שלי חיפש תשובות רוב חייו שנה אחר שנה.
My father spent most of his life looking for answers year after year.
שנה אחר שנה, חברותיי הרווקות היו לי להצלה.
Year after year, my single girlfriends were my salvation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 97. מדויק: 97. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo