הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שנראו" לאנגלית

seen
that looked
who looked
that seemed
that look
that appeared
who seemed
they looked
anomalies
They look
עולם חדש זה הוא בית לחתולים הגדולים ביותר שנראו מעולם.
This new world is home to the largest cats ever seen.
מקומות שנראו נדירות וסיפורים שטרם נאמרו.
Rarely seen places, and untold stories.
ובחרתי 3 תמונות שנראו כמו נהג הטנדר.
And I picked out three pictures that looked like the truck's driver.
הוא לבש מסיכה שנראו בדיוק כמו אחד מהסוהרים.
He was wearing a mask that looked exactly like one of the prison guards.
צפיתי באנשים שנראו כאילו הם באמת נהנו בחייהם.
I just watched people who looked like they were actually enjoying their lives.
סליחה ראית במקרה שני אנשים שנראו כמו תיירים?
Did you see a couple of people who looked like tourists?
סוכנים רדומים שנראו ונשמע כמו אמריקאים.
Sleeper agents that looked and sounded like Americans.
היא מצאה מישהי עם אזניים שנראו כמו שלה.
She found someone who had ears that looked like hers.
טייטוס, נפגעתי מאוד במערכות קודמות מבחורים שנראו מצוין על הנייר.
[scoffs] Titus, I've been hurt very badly in my previous relationships by guys who looked real good on paper.
אבל היתה רכילות על ליידי יארדלי ועל רולף שנראו הרבה ביחד.
But there was gossip about Lady Yardly and your friend Rolf being seen a lot together.
אתה בטוח שאלו לא היו קבוצה של מדוזות קטנות שנראו כאילו היו אחת ענקית?
Are you sure it wasn't a bunch of little jellyfish that looked like one great big one?
עצים שנראו חסרי חיים כעת מתחדשים ומוריקים.
Trees that looked lifeless are now revived and green.
פירוש הדבר הייתה גווייה בחדר המת במקום שנראו בדיוק כמוני.
That meant there was a corpse in the morgue somewhere that looked just like me.
ובכן, המשטרה קיבלה ידיעות מכל עבר על גבר וילד שנראו יחדיו.
Well the police had reports from all over the place on a man and a boy seen together.
יש שם בעיה האנשים שלי בלובי ראו שני חבר"ה שנראו חשודים.
My men in the lobby saw a couple guys that looked suspicious.
לא גלגלתי את העיניים, הסתכלתי על עננים שנראו כמו בלייק לייבלי.
I was not rolling my eyes at you. I was looking up at a cloud formation that looked a lot like Blake Lively.
היו עוד 4 תמונות של ילדים נעדרים שנראו דומים לו.
There were four other photos of missing boys that looked a lot like him.
אלה שנראו כמו סוכריות כן!?
The ones that looked like Altoids?
שהיו הדברים האלה מפוזרים בכל העולם, שנראו כמו דברים רגילים אבל הם לא.
Is that there were these things spread throughout the world that looked like ordinary things, but weren't.
כשהייתי בת 16, ראיתי איך אבי הוכה עד אובדן הכרה בידיי שני גברים שנראו בדיוק כמוך.
When I was 16, I watched my father beaten into a coma by two men who looked just like you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 173. מדויק: 173. זמן שחלף: 227 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo