הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: שעובדים קשה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שעובדים" לאנגלית

working who work that work you work
being set
who labor
who worked
employees

הצעות

43
אלו הגברים והנשים שעובדים בקהילות שלהם.
They're the men and women working out there in the community.
יש לה בעל או חבר שעובדים במספנה?
Does she have a husband or boyfriend working at the yard?
אלו שעובדים בשבילי לא מורשים לעבוד איתו.
Those who work for me aren't allowed to work with him.
אתם לא המבריקים היחידים שעובדים עבורי.
You're not the only eggheads who work for me.
ואנשים שעובדים בבנייני משרדים גורף ולקיחה הזבל.
And people that work at office buildings sweeping and taking out the trash.
אכפת לך החברה ואנשים שעובדים שם.
You care about the company and the people that work there.
כי זה מה שבחורים שעובדים בחנויות כאלו עושים?
'Cause that's what guys who work in places like this do?
יש אנשים טובים שעובדים במקומות שדואגים ליתומים.
There are good people who work in the places that take care of orphans.
ובמחבלים הוא מתכוון לאנשים שעובדים באבטחה.
And by terrorists he means the people working at security.
כי מצאנו שישה אנשים שעובדים במלון שמסכימים לאשש זאת.
Because we found six people working at the hotel who are willing to provide it.
הוא אחד הדברים שעובדים עבור גלורי.
He's one of those things that work for Glory.
לא סיפרת לי שעובדים פה שדונים.
You didn't tell me you had elves working here.
כי יש למטה שרברבים שעובדים על הכיור
Because there's plumbers down there working on the sink.
אלה שמות אמיתיים של אנשים שעובדים שם.
So, these are actual names of people that work there.
אני מצפה מהאנשים שעובדים בשבילי להתמודד מול אתגרים.
I expect the people who work for me to rise to a challenge.
יש לו שלושה בנים שעובדים באותו המשרד.
He has three sons, who work in the same office.
זו רשימת האחיות ועוזרי אחיות שעובדים כאן.
This is a list of nurses and nurse's aides who work here.
Dell מספקת מגוון של תכונות, לרבות מצלמות אינטרנט ותבניות מסך רחב, המיועדות למשתמשים שעובדים עם יישומים מרובים בו-זמנית.
Dell offers a range of features, including webcams and widescreen formats designed for users who work with multiple applications simultaneously.
אנחנו חלק הצוות הארכיאולוגי שעובדים באזור.
We're part of the archaeological team working in the area.
יש 4 קברנים שעובדים בבית הלוויות וחצי תריסר עוזרים.
There are four morticians working at that mortuary and a half a dozen assistants.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1086. מדויק: 1086. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo