הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שעון עצר" לאנגלית

חפש את שעון עצר ב: הגדרה מילים נרדפות
timer
stopwatch
chronograph

הצעות

למזהה שעון עצר אסור להיות Guid ריק.
Timer Id must not be an empty Guid.
משימת שעון עצר זו נמצאת בשימוש על-ידי InfoPath Forms Services כדי לשפר את הביצועים על-ידי אחסון נתוני תבנית טופס במטמון בכל שרת אינטרנט חזיתי.
This timer job is used by InfoPath Forms Services to improve performance by caching form template data on each front-end Web server.
מדידת זמן שחלף עם שעון עצר מדויק
Measure elapsed time with an accurate stopwatch
מה זה שעון עצר בלתי נראה או מטבע שוקולד?
What is that, like an invisible stopwatch or a chocolate coin?
למה היא החליטה לגנוב את שעון עצר?
Why did she steal the chronograph?
משימת שעון עצר זו מאפשרת לנהל משימות Project Web App בכל מופע בנפרד.
This timer job enables per-instance Project Web App jobs to be managed.
משימת שעון עצר זו מרעננת את המידע על קיבולת המשאבים בדיווחים של Project Web App.
This timer job refreshes the resource capacity information in Project Web App reporting.
Admin SVC חייב לפעול כדי ליצור משימת שעון עצר של פריסה.
Admin SVC must be running in order to create deployment timer job.
משימת שעון עצר זו מסנכרנת מידע 'מחוץ למשרד' של משתמשים מ - Exchange Server ללוחות התאריכים של המשאבים שלהם ב - Project Web App.
This timer job synchronizes users' out of office information from Exchange Server to their resource calendars in Project Web App.
אין אפשרות לאחזר נתוני שעון עצר של טקסונומיה.
It is not possible to retrieve Taxonomy Timer data.
משימת שעון עצר של שימוש באקסטרא-נט של SharePoint Online לאיסוף מידע על משתמשים חיצוניים בחווה
SharePoint Online Extranet Usage Timer Job to collect external user information in the farm
סקירה והחלפת מצב של משימות שעון עצר המוגדרות בחווה זו
Review and toggle timer jobs that are defined in this farm
משימת שעון עצר זו תעדכן את האישורים עבור שירות Windows בכל מחשב בחווה שהשירות פועל בו.
This timer job will update the credentials for a Windows service on every machine in the farm where the service is running.
לא ניתן להפעיל את דיווח Watson באמצעות שירות שעון עצר |0
Unable to trigger Watson reporting via timer service. |0
משימת שעון עצר זו מעדכנת את Project Server בשינויים האחרונים שבוצעו ברשימות פעילויות פרוייקט מחוברות של SharePoint Server.
This timer job updates Project Server with the latest changes from connected SharePoint Server Project Task Lists.
יומן רישום השינויים רושם סוגים שונים ורבים של שינויים שבוצעו באתרי SharePoint. משימת שעון עצר זו משמשת למחיקת ערכים ישנים מיומן הרישום מעת לעת.
The Change Log records many different types of changes made to SharePoint sites. This timer job is used to periodically delete old entries from the log.
משימת שעון עצר זו מתוזמנת לפעול:
This timer job is scheduled to run:
שגיאה [2] ביצירת שעון עצר של תפוגה.
Error [2] creating expiration timer.
שעון עצר של תפוגת זמן הופעל.
Time expiration timer has been activated.
זוהי גירסה מסחרית. אין שעון עצר של תפוגה.
This is a retail version. No expiration timer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 336. מדויק: 336. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo