הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שער" לאנגלית

ראה גם: לכיוון שער
חפש את שער ב: הגדרה מילים נרדפות
gate
hair
portal
goal
gateway
rate
stargate
price
cover
supergate
door
portcullis
score

הצעות

למעשה, שער המילניום התקבל בזרועות פתוחות ע"י האוכלוסייה המקומית.
In fact, the Millennium Gate was greeted with open arms by the local population.
והמים מתחת לגשר שער הזהב קפואים.
And the water under the Golden Gate is freezing cold.
אבל לאף אחד אין שער יפה כשלך
But no one could have hair as pretty as yours.
איך הייתי צריכה לדעת שאתה צובע שער?
Well, how did I know you'd be dying your hair?
איזה שער נפתח ובלע אותי לתוכו.
Some kind of portal opened and sucked me into it.
האמת שיש שער ממש מתחת לשולחן שלי.
There's actually a portal right under my desk.
למדתי כמה פרטים על שער המילניום.
I've learned a few details about the Millennium Gate.
היא מתקדמת בכיוון שער החיים והמוות.
It's heading to the Gate of Life and Death.
בעזרת אלה אוכל לפתוח את שער גיראש.
With those, I could open the gate of Girash.
מיס לורן גודווין, דווח למספר שער 26.
Miss Lauren Goodwin, please report to gate number 26.
אז דיאנה לשים אותך בתפקיד שער?
So Deanna put you on gate duty?
זה יכניס אותך לכל שער במקום.
Here, this'll get you to any gate in the place.
אוניברסיטת שער האריות הנהיג מדיניות אפס סובלנות.
Lion's Gate University has instituted a zero tolerance policy.
האם יש לך תגובה ל הירי באוניברסיטת שער אריות?
Do you have any reaction to the shootings at Lion's Gate University?
נראה שלבובה הזאת עובר יום שער לא מוצלח
Look like this babe is havin' a bad hair day.
שם עמוד שער לשימוש בעת שליחת פקס.
Name of a cover page to use when sending a fax.
החיבור ל - Microsoft Exchange אינו זמין. למתאם הרשת שלך אין שער ברירת מחדל.
The connection to Microsoft Exchange is unavailable. Your network adapter does not have a default gateway.
היא רוצה מאיתנו לבנות שער מתוך מראה.
She wants us to build a gateway out of a mirror.
שלושתכם צריכים להופיע על שער של מגזין.
The 3 of you should be on the cover of a magazine.
ערב אחד נשמעה נקישה על שער הארמון
One evening there was a knock on the palace gates.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4285. מדויק: 4285. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo