הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שפיכות דמים" לאנגלית

חפש את שפיכות דמים ב: הגדרה מילים נרדפות
bloodshed
bloodletting
bloudshed
blood spilled
bloodless
הוא חשש שתהיה שפיכות דמים אם לא יתייחסו לתלונות שלהם.
Feared there'd be bloodshed if their grievances weren't addressed.
יחד נוכל לשמור על שפיכות דמים עד למינימום.
Together we can keep the bloodshed to a minimum.
חשבתי שלבטח יהיו צעקות וניבולי פה, אולי גם שפיכות דמים.
I thought for sure there'd be some yelling or profanity, possible bloodletting.
הטרוריסטים הבטיחו שפיכות דמים נוספת אלא אם תביעותיהם ייענו.
The terrorists promise more bloodshed unless their demands are met.
אתם עם שמבין את האצילות של שפיכות דמים.
You are a people that understands the nobility of bloodshed.
הפרדתי ביניהם בלי שפיכות דמים והסברתי הכול לדין?.
I pulled them apart without bloodshed and explained it all to Dean.
זה נאיבי לחשוב זה יכול להיפתר ללא שפיכות דמים.
It is naive to think this can be resolved without bloodshed.
בלעדיו, המדינה תקרוס לתוך שפיכות דמים וכאוס מוחלט.
Without him, the country would collapse in complete bloodshed and chaos.
זה לא יקרה בלי המון שפיכות דמים.
That won't happen without an awful lot of bloodshed.
שפיכות דמים תמיד הולכים בגרף הראשון.
Bloodshed always goes in the first graph.
קולנל אני רק מנסה למנוע עוד שפיכות דמים
Colonel, I'm only an interested party trying to prevent more bloodshed.
כדאי להרחיקם מאיתנו, או ויהיו שפיכות דמים.
You'd better keep them away from us... or there will be bloodshed.
עכשיו גרמת אפילו עוד שפיכות דמים.
Now you've caused even more bloodshed.
היא תמנע עוד שפיכות דמים שלא לצורך.
It will forestall more unnecessary bloodshed.
בוא נסיים את זה בלי שפיכות דמים.
Let's finish this without bloodshed.
והמלחמה היא פוליטיקה עם שפיכות דמים"
And war is politics with bloodshed.
כדי למנוע שפיכות דמים בין המשפחות שלנו.
To prevent bloodshed between our families.
אני מודה שהמין האנושי איננו צריך לוחמה או שפיכות דמים בכדי להוכיח עצמו.
I'll admit mankind doesn't need warfare and bloodshed to prove itself.
המלכה הרעה לא אכפת על שפיכות דמים תמימים, אבל שנינו יודעים כי אתה לעשות.
The Evil Queen may not care about innocent bloodshed, but we both know that you do.
הם מעדיפים לשמור על זה נקי בלי שפיכות דמים.
They like to keep it clean, no bloodshed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 291. מדויק: 291. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo