הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שקיעת השמש" לאנגלית

חפש את שקיעת השמש ב: הגדרה מילים נרדפות
sundown
sunset
the sun goes down
the sun sets
sun set
the sun's
Sundowning
מר כריסטיאן, אתה תתייצב על הספינה לפני שקיעת השמש.
Mr Christian, you will report to the ship before sundown.
הדרדס שמביא הכי הרבה דרדובנים לפני שקיעת השמש מנצח!
The Smurf who brings back the most smurfberries before sundown wins!
עד שקיעת השמש אני מקווה שהסכמתך תינתן.
By sunset, I hope you will have agreed.
עלי על הסוס ותפגשי אותי בכנסייה לפני שקיעת השמש.
Get on a horse and meet me at the church before sunset.
הייתי חייב להרוג את עצמי לפני שקיעת השמש
I would have to kill myself before the sun goes down.
אני רוצה אתכם מחוץ לוואיומינג, לפני שקיעת השמש
I want you out of Wyoming before the sun goes down.
זה כאשר חולי דמנציה לאבד הפקולטות שלהם אחרי שקיעת השמש.
It's when dementia patients lose their faculties after the sun goes down.
אני מהמר למי שזה לא יעשה את זה עד שקיעת השמש.
I'm betting whoever it is won't make it till sundown.
קשישא, זה יכול ללכת הצידה שש דרכים עד שקיעת השמש.
Sarge, this can go sideways six ways till sundown.
אני יכול לעמוד בראש אל הרציפים לאחר שקיעת השמש.
I can head to the docks after sundown.
אני מבין שלא אהבת להיות."באחוזת "שקיעת השמש
I take it you didn't like it at Sunset Manor.
אפגש איתך לגבי שקיעת השמש הזאת.
I'll see about that sunset.
"זה רק שלי עד שקיעת השמש.
'tis only mine till sundown.
אני אוהב את המדרכה מתחת לרגלי ואורות בהירים לאחר שקיעת השמש.
I like pavement under my feet and bright lights after the sun goes down.
השתיקה מתחילה כעת ומסתיימת עם שקיעת השמש.
Silence begins now and ends at sundown.
אף אחד לא נוגע בחותמות האלה לפני שקיעת השמש מחר.
No one touches those seals before sunset tomorrow.
בין שלושתנו, אנחנו צריכים להיות אלה שרידים עם שקיעת השמש.
Between the three of us, we should have those remains by sundown.
הוא צריך אותנו לעשות את העבודה שלנו לפני שקיעת השמש.
He needs us to do our job before sundown.
היום, אני אפטר מהם עד שקיעת השמש אני מבטיחה לך.
Today, I will dispose of them by sundown, I promise you.
אני הולך להרוג אחד מהם, ואז אם אתה לא מחזיר אותה לפני שקיעת השמש מחר
I'm going to kill one of them, and then if you don't bring her back before sundown tomorrow,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 87. מדויק: 87. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo