הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שרידי אבק השריפה" לאנגלית

ניקית את שרידי אבק השריפה מהידיים שלך.
You washed the GSR off your hands.
בלי קשר לתאוריה החדשה של הכפילה, זה לא מסביר את שרידי אבק השריפה על ידיה של פורשיה.
Regardless of this new look-alike theory, it doesn't explain the gunshot residue on Porscha's hands.

תוצאות נוספות

מכת-המוות לבדיקת שרידי אבק-השריפה היקרה של פינלי לארג'נט.
The death knell to Finley Largent's precious gunshot residue test.
זה נוגע לבדיקת שרידי אבק-השריפה.
You know that gunshot residue test?
הוצאתי את אבק השריפה מהקליעים לפני שנים רבות.
I removed the powder from those shells many, many years ago.
מצאנו שרידי אבק שריפה על ידיו.
We found gunshot residue all over his hands.
ספירת חלקיקי אבק השריפה על ידיה של פורשיה הייתה בסה"כ 50.
Particle count of the gunshot residue on Porscha's hands was only 50.
שֶׁבַע, אבק השריפה בבקתה שממול.
seven, The gunpowder in the hut across the way.
ולא להגזים עם אבק השריפה בתותחים.
And easy on the gunpowder in the cannons.
אני מניח שבאתם בגלל אבק השריפה.
I suppose you've come about the gunpowder.
אנחנו נצטרך לפחות שתים מהעגלות האלו להזיז את אבק השריפה.
We'll need at least two of those wagons to move the gunpowder.
יש שבויים רק מתחת לסיפון, ואנחנו כבר אגרנו אבק השריפה.
There are only POWs below deck, and we've stockpiled the gunpowder.
מה בנוגע לכפפות בדיקות אבק השריפה?
What about the gloves, the powder tests?
עדכני - אפשר עדיין להריח את אבק השריפה -.
You can still smell the cordite.
אני יכול להריח את אבק השריפה.
I can smell the gunpowder on it.
זה היה אתה שניטעת אבק השריפה בכנסייה של הכומר פראן.
It was you who planted the gunpowder in Pastor Ferrand's church.
אחפש שרידי אבק שריפה על הידיים שלו.
I'll check his hands for gunpowder residue.
אבל אלה עדיין שרידי אבק שריפה.
But it's still gunshot residue.
בודק את הג'קט של פיטר קאלן בשביל שרידי אבק ירייה.
Checking Peter Cullen's jacket for GSR.
שמו של היורה הוא אד מוריס מצאנו שרידי אבק.
The shooter's name is Ed Morris.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 144. מדויק: 2. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo