הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שריר הלב" לאנגלית

חפש את שריר הלב ב: הגדרה מילים נרדפות
heart muscle
myocardial infarction
myocardium
cardiac muscle
cardiomyopathy
myocarditis
MI
Ml
Systolic's
בסדר, שריר הלב חלש מדי.
Okay, the heart muscle is too weak.
שריר הלב שלי אינו שואב מספיק דם לשאר הגוף.
My heart muscle doesn't pump enough blood into the rest of my body.
אני צריך להרצות לסטודנטים על אוטם שריר הלב.
I have to go lecture some med students on myocardial infarction.
מהי התגובה לאוטם שריר הלב אקוטי, התקף לב, היום?
What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?
כלומר, ניסיתי בעבר לתפור את שריר הלב, בלי טלאי סינתטי אבל זה לא החזיק.
I mean, I've tried to suture myocardium before without synthetic patches and couldn't get it to hold.
אין לי שום כוונה בגרימת האישה המסכנה הזו אוטם שריר הלב.
I have no intention of causing this poor woman a myocardial infarction.
שריר הלב ממש עבר מטמורפוזה למינרל דיאטומיט.
The heart muscle has actually metamorphosed into diatomaceous earth.
עקב טראומה נפשית קשה היא מחלישה את שריר הלב.
is when a severe emotional trauma triggers a weakening of the heart muscle.
ישנם סימנים למחלת כלי-דם פריפריים, דבר שעלול להוביל לאוטם שריר הלב.
[Chuckles] There are signs of peripheral vascular disease, which can lead to a myocardial infarction.
שריר הלב שלו התדרדר באופן חמור.
His heart muscle is badly deteriorated.
במונחים של הדיוטות, זה הידרדרות של שריר הלב.
In layman's terms, it's a deterioration of the heart muscle.
טוב, אם לא היה לו התקף לב, אז מה גרם לצלקת על שריר הלב שלו?
Well, if he didn't have a heart attack, then what caused the s tissue on his heart muscle?
הסימפטומים שהיו לך יכולים להיות סימן לאוטם שריר הלב, התקף לב.
The symptoms you've had can be a sign of myocardial infarction, a heart attack.
התרחבות שריר הלב או קרדיומיופטיה היפרטרופית זו מחלה רצינית שעלולה להוביל לאי ספיקת לב מוגדש.
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic a serious disease, which could lead to congestive heart failure.
ובמילים טכניות - אוטם שריר הלב בגלל פרפור החדר השמאלי.
Technically speaking, a myocardial infarction due to left ventricular fibrillation.
ה AMI, אוטם שריר הלב האקוטי, - שהוא מילה גדולה של רופאים כדי שהם יוכלו לחייב אתכם ביותר כסף - (צחוק) הוא התקף לב.
The AMI, Acute Myocardial Infarction, which is a doctor's big word so they can charge you more money - (Laughter) - means a heart attack.
לאתחל את ליבה יכול לגרום לנזק מוחי, יכול לשרוף את שריר הלב.
Starting her heart could cause brain damage, could burn out the heart muscle.
מה שרצית לשאול זה: "מה גרם לאוטם שריר הלב, שהוביל לדום הלב של מר סטאמפ"
What you want to ask is, "What caused the myocardial infarction that led to Mr. Stamp's cardiac arrest?"
תאי גזע יכולים לשמש להעברת פקטורי גדילה לתיקון שריר לב פגוע או להתבדל לכדי תאי שריר הלב כדי לשקם את פעילות הלב.
Stem cells may be used to deliver growth factors to repair damaged heart muscle or be differentiated into heart muscle cells to restore heart function.
היה לו כנראה מזל שהוא חי כל כך הרבה, כי הלב שלו עבד שעות נוספות כדי לדחוף מספיק דם למוח שלו, שלא לדבר על שאר הגוף שלו, מה שגמר את שריר הלב,
I mean, he probably was lucky he lasted as long as he did, because his heart was working overtime to pump enough blood to his brain, let alone the rest of his body, which ate away the heart muscle
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 131. מדויק: 131. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo