הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שתסלח" לאנגלית

you to forgive you'll forgive
you will forgive
you can forgive
that you forgive
you'd forgive
you forgave
your forgiveness
forgiving

הצעות

38
טעיתי שביקשתי שתסלח לי, גבריאל.
I was wrong to ask you to forgive me, Gabriel.
זה היה מדוע כריסטין רצה שתסלח סם.
It was why Christine wanted you to forgive Sam.
אז שתסלח לי שלא בוכה על בני העשרה שלך הצלפים הצ"צ'נים.
So you'll forgive me for not weeping for your teenage chechen snipers.
אני בטוח שתסלח לי על שהגעתי למסקנות משלי
I'm sure you'll forgive me for reaching my own conclusions.
אז שתסלח לי אם אני לוקח את העבירה כאשר כמה דחפן נייר מי אחראי של "תיאום תגובה"
So you will forgive me if I take offense when some paper pusher who's in charge of "coordinating a response"
פלוס, שתסלח לי אם אני לא לשים יותר עדין של ספין בשלב זה, אבל אני דימום בכל רחבי השולחן הזה.
Plus, you will forgive me if I don't put too delicate of a spin On this point, but I am bleeding all over this desk.
אני צריכה שתסלח לי על אמיליה, גבריאל?.
I need you to forgive me for Amelia, Gabriel.
אני רוצה שתסלח להם, אלי.
So I want you to forgive them, Lord.
אני פשוט אני צריכה שתסלח לי, טוב?
Look, I just... I need you to forgive me, okay?
אני מוכרח לבקש שתסלח לי על ההתחצפות שלי קודם.
I must ask you to forgive my rudeness earlier on to you.
הומר, הייתי רוצה שתסלח לי על שעשיתי את המעשה הנכון.
Homer, I'd like you to forgive me for doing the right thing.
רק גלה לי מה עוד אצטרך לעבור בשביל שתסלח לי.
Just let me know what it'll take for you to forgive me.
בייבי, אני רוצה שתגיד לי שתסלח לי.
Baby, I want you to tell me you'll forgive me.
אני, אני לא מצפה שתסלח לי.
I don't expect you to forgive me.
אני ראש האגף לעניינים כלכליים, כך שתסלח לי אם אני לוקח קצת גאווה לדעת איך לעשות עסקה.
I'm head of the division of economic affairs, so you'll forgive me if I take a little pride in knowing how to strike a bargain.
"אמפייר" בדם שלי, אני מתפלל שתסלח לי, אבא.
Empire's in my blood. I'm praying that you'll forgive me.
הוד מעלתך, המלכה אינה חשה בטוב, ומבקשת שתסלח לה על שאינה יכולה לרכב הבוקר.
Your Majesty, the Queen is feeling indisposed and asks you to forgive her not riding this morning.
שייעשו את העבודה במקומו, אני רוצה שתסלח להם.
So I want you to forgive them, Lord.
אם יש לנו כתם, שמך היקר אז אנו מתחננים שתסלח לנו.
If we have sullied Thy name with luxury, then we beseech You to forgive us.
ירית לה בכתף והרגתה את חברתה הטובה, אבל היא רצתה שתסלח לה?
Shu shot her in the shou d and murdered her best friend, But she wanted you to forgive her?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 140. מדויק: 140. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo