הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תְּלוּיָה" לאנגלית

hanging
depends on depend on dependent on depended on up to hung depends upon
depending on
suspended
depending
independent
pending
is up
relies on
מצאתי גופה של נער סקוטי תלויה ביער.
I found the body of a scottish boy hanging in the wood.
איזו מאלה צריכה להיות תלויה מאחורי בטכס בשבוע הבא?
Which of these should be hanging behind me - at the ceremony next week?
המדינה הזאת תלויה בכלכלה בריאה בקליפורניה.
Now, this country depends on a healthy economy in California.
הצלחה של תוכנית תלויה בתכנון הטבח.
The success of this plan depends on arranging a massacre.
הצלחתו תלויה בשותפות מוחלטת של סוסו.
His success will depend on total partnership with his horse.
אתה לימדת אותי שגדולה לא תלויה בלחימה
You taught me that greatness doesn't depend on fighting.
התשובה הנכונה תלויה ברגשות המטפל כלפיי המטופל.
The correct answer is: it depends on what the therapist feels towards his patient.
המכללה תלויה בתזרים כספים מדויק ושיעור החזר מחמיר.
The college depends on a precise cash flow and a rigorous rate of return.
מסתבר שעבודתי כאן תלויה בפגישה שלי איתך.
Apparently, my job here depends on my meeting with you.
האבטחה תלויה בחוזק ובסודיות של הסיסמה.
Security depends on the strength and secrecy of the password.
כל התכנית תלויה בלקיחת הביצה איתנו.
The whole plan depends on taking the egg with us.
יכולת העזרה של הכנסיה לאנשים תלויה במוניטין שלה.
The Church's ability to help people depends on it's reputation.
זמינות תבנית אתר השידור של PowerPoint תלויה בקיומה של תכונה זו.
Availability of the PowerPoint Broadcast Site template depends on the existence of this feature.
הבחירה תלויה בדרישות היישום שיפתח את הקובץ.
Your choice depends on requirements of the application that will open the file.
התבנית שתבחרו תלויה בפלט הסופי של המסמך.
The format you choose depends on the final output for the document.
הדרך לבחירת צבע תלויה בדרישות הגרפיות שלכם.
How you select color depends on the needs of your artwork.
הזמינות של אפשרויות מסוימות תלויה בסוג האובייקטים.
The availability of some options depends on the type of objects you're working with.
התזוזה שמאלה או ימינה תלויה בנקודת ההתייחסות.
Whether it moves to the left or right depends on the reference point.
הישרדותם תלויה אביהם חוזר עם הארוחה הבאה.
Their survival depends on their father returning with the next meal.
עבודתו תלויה במשוב חיובי ממר ווטרס, המפקד שלו.
Sergeant Compton's job depends on positive reports from Mr. Waters, his superior.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1487. מדויק: 1487. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo