הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תאריך לידה" לאנגלית

חפש את תאריך לידה ב: הגדרה מילים נרדפות
date of birth
birthday
birth date
birthdate
DOB
תאריך לידה: באפריל 1985 14.
Date of birth - 14th April, 1985.
דן הודג"ס, תאריך לידה 21 בינואר 1979.
Dan Hodges, date of birth, 21st of January 1979.
אולי זה תאריך לידה של מישהו אחר.
Maybe it's someone else's birthday.
אותו תאריך לידה כמו של כל הילדים שעל הלוח.
The same birthday as every kid on that board.
אני צריך לדעת איזה תאריך לידה לרשום בדרכון שלה.
I need to know what birth date to put on her passport?
שם מלא, תאריך לידה ומקום לידה.
Your full name, birth date, and place of birth? Raynard waits.
רק תחתום כאן ותציין תאריך לידה.
Just sign there and note date of birth.
תאריך לידה 8 בפברואר, 1964.
Date of birth, February 8, 1964.
את ג'קלין לאברטי, תאריך לידה 23 בנובמבר, 1967?
You are Jacqueline Laverty, date of birth 23rd of November 1967?
תאריך לידה הוא 21 בינואר, 1934.
Date of birth is January 21, 1934.
אבל אין לנו שם, תאריך לידה.
But we have no name, no date of birth...
"זאת מישל מרסיקה" - תאריך לידה?
"It's Michelle Mercieca." Date of birth?
ואז יש פרדי, תאריך לידה של 1990.
And then there's Freddie, date of birth 1990.
דן הודג"ס, תאריך לידה 21 בינואר 1979.מכירות עבור תוכנת פרסום באינטרנט
Dan Hodges, date of birth, 21st of January 1979. Salesman for web publishing software.
כתובת, תאריך לידה, חשבונות בנק.
Address, date of birth, bank accounts.
יש לנו את אותו תאריך לידה.
We've got the same birthday.
"כתובת נוכחית, תאריך לידה...
Current address, date of birth...
כתובת מגורים, מספר טלפון, 'תאריך לידה, וכד.
address, phone number, birthday, stuff like that.
תאריך לידה 8 בפברואר, 1964 התביעה מגישה שני סעיפים:
Date of birth, February 8, 1964.
נתת לאלמה את אותו תאריך לידה כמו זה של מנהל הבנק.
You gave alma the same birthday as the bank manager.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo