הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תבנית" לאנגלית

ראה גם: תבנית בסיס
חפש את תבנית ב: הגדרה מילים נרדפות
template
format
pattern
mold
scheme
formatting
paradigm
model
form
patterned
template-based
pan

הצעות

מחרוזת המציינת את תבנית הסינון בשפת Fetch XML.
String that specifies the filter template in Fetch XML language.
כשמגדירים משתנים במסמך של Illustrator, יוצרים תבנית לגרפיקה מבוססת נתונים.
When you define variables in an Illustrator document, you are creating a template for data-driven graphics.
בחר תבנית לשליחת פריטי Outlook למכשיר נייד.
Choose the format for sending Outlook items to a mobile device.
תבנית נפוצה ביישומי Windows המשמשת לייצוא נתוני גרפיקה וקטורית.
Widely used by Windows applications as an interchange format for exporting vector graphics data.
תבנית הניקוד, CloserToTargetIsBetter, אינה נתמכת.
The Scoring Pattern, CloserToTargetIsBetter, is not supported.
סוג תבנית Nth שנתי לא נתמך בלקוח.
Nth Yearly pattern type not supported in the client.
ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו.
Lets you specify a JavaScript regular expression pattern to validate input.
תבנית חדשה ללא שם נוספת לרשימת התבניות בחלונית Assets.
A new, untitled template is added to the list of templates in the Assets panel.
אם ברצונך להשתמש בתבנית אחרת, בחר Custom כסוג האימות וציין תבנית.
If you want to use a different format, select Custom as your validation type and specify a pattern.
בחר תבנית מהרשימה ולחץ על הלחצן Select.
Choose a template from the list, then click Select.
התכונה המותאמת אישית ClassInterface בעלת תבנית שגויה.
ClassInterface custom attribute does not have the right format.
לפחות לאחד מעמודות הפקד של DataGridView אין תבנית תאים.
At least one of the DataGridView control's columns has no cell template.
באפשרותך גם לבחור ליצור תבנית בעצמך בעץ אובייקטי היישומים.
You can also choose to create a template yourself in the application object tree.
בחר תבנית שובר והעתק אותה ליומן.
Select a voucher template and copy it to the journal.
יבא נתונים עבור תבנית לא רשומה באמצעות אשף Microsoft Query ו - ODBC. הפונקציונליות מוגבלת מבחינת תאימות בגירסאות קודמות.
Import data for an unlisted format by using the Microsoft Query Wizard and ODBC. Functionality is limited for compatibility in previous versions.
יצירת קובץ HTML עם אובייקטים המסודרים בטבלאות. תבנית זו משמשת את Publisher עבור הודעות דואר אלקטרוני.
Creates an HTML file with objects arranged in tables. This format is used by Publisher for e-mails.
בחר תבנית שתשמש בעת יצירת אתר הפרוייקט
Choose a template that will be used when the project site is created
בחר תבנית נתונים לייבוא מהפרוייקטים הפתוחים כעת:
Select a data template to import from the currently open projects:
תבנית שם חלק 3 לאו חוקית עבור UdtTypeName.
Invalid 3 part name format for UdtTypeName.
אין תמיכה בבחירת תבנית אוטומטית עבור נקודות קצה של WebScript.
Automatic format selection is not supported for WebScript endpoints.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3235. מדויק: 3235. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo