הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תהיה לי הזדמנות" לאנגלית

חפש את תהיה לי הזדמנות ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
have a chance
get a chance
get the opportunity
be another time
I get the chance
I'll have the chance
I have an opportunity
got a chance
my chance will come
it'll give me a chance
I had the chance
אם אוכל לאתר אותו, אולי תהיה לי הזדמנות להצליח.
If I can locate him, I might have a chance to pull this off.
סוף סוף תהיה לי הזדמנות להוכיח שאני שייך, ואת אפילו לא תהיי שם.
Finally have a chance to prove I'm legit and you won't even be there.
אחר כך אולי לא תהיה לי הזדמנות
Well, I might not get a chance later.
ייתכן שלא תהיה לי הזדמנות אחר כך.
Well, I might not get a chance later.
טריסטן ואלפרד משגיחים עליי כך שאולי לא תהיה לי הזדמנות.
Tristan and Alfred watch over me, so I may never get the opportunity.
לא תהיה לי הזדמנות, ואני אוהב את זה.
I never get a chance to, and I love it.
עכשיו אולי לעולם לא תהיה לי הזדמנות לבלות עם הילד.
Now I may never get a chance to hang with the kid again.
אד: ובכן, כנראה שלא תהיה לי הזדמנות נוספת לומר לך את זה מול קהל כזה גדול
ED: Well, I probably will never get a chance to say this to you in such a large audience ever again.
אם אצטרך לחכות עד שאתחתן, ילדה, אולי לעולם לא תהיה לי הזדמנות.
If I have to wait until I get married... girl, I may never get a chance
מה אם לא תהיה לי הזדמנות להושיט יד ולגעת בו שוב?
What if I never get a chance to reach out and touch that hand of his again?
אני עוזב מחר ואם לא, תהיה לי הזדמנות להיפרד אז תודה על הכנסת האורחים.
I'm leaving tomorrow, so if I don't get a chance to say goodbye, thanks again for your hospitality.
אבל הם לא תהיה לי הזדמנות לשמוע את מה ששמעתי אם כל מה שהם שומעים הוא רעש מן התופת.
But they won't get a chance to listen to what I've heard if all they're hearing is noise from Inferno.
ובכן, אם תוכל להמנע מקטסטרופות יומיים ברציפות, אולי תהיה לי הזדמנות להחליט.
Well, if she can avoid catastrophe two days in a row, I might have a chance to make up my mind.
סוף סוף תהיה לי הזדמנות לעבוד על משחק הגולף שלי.
I finally get a chance to work on my golf game.
תני לי 60 שניות לפני שתיכנסי כדי שלפחות תהיה לי הזדמנות.
Just give me a 60-second head start so I at least have a chance.
אבל עכשיו לעולם לא תהיה לי הזדמנות, לקחת את הצעד הבא איתו כי הוא איננו.
But now I'll never have a chance to take that next step with him, because he's gone.
אם תגיד לי קודם את הרעות, לא תהיה לי הזדמנות להנות מהטובות, כי אני אדע...
If you tell me the bad news first, I won't get a chance to enjoy the good news, - because I know...
מייקל אם לא תהיה לי הזדמנות נוספת
Michael? If I don't get another chance, I want you to
לפחות תהיה לי הזדמנות להשתמש במפלס הלייזר החדש שלי.
At least I'll get a chance to use my new laser level.
כן, וכך תהיה לי הזדמנות למדידה נוספת?
Yes, and that'll give me a chance to do another fitting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 127. מדויק: 127. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo