הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תווים לכל היותר" לאנגלית

characters max
255 characters
תכונות עיקריות רמה 3(60 תווים לכל היותר, כולל רווחים)
Key Features Level 3(60 characters max, including spaces)
(100 תווים לכל היותר)
קריאה לפעולה: 20 תווים לכל היותר, כולל הסימן > בסוף המשפט.
Call to Action (Title Case): 20 characters max, including closing > symbol.
תכונות מרכזיות רמה 2(כותרת של 40 תווים לכל היותר, כולל רווחים; גוף מודעה של 100 תווים לכל היותר, כולל רווחים)
Key Features Level 2(headline 40 characters max, including spaces; body copy 100 characters max, including spaces)
משתנים זמניים (TempVars) יכולים לאחסן מחרוזות באורך 65,356 תווים לכל היותר.
TempVars can only store strings with up to 65,356 characters.
שורת הכתובת השנייה חייבת לכלול 50 תווים לכל היותר
The second address line must be 50 characters or fewer
השם יכול להיות באורך 32 תווים לכל היותר ולכלול אותיות ומספרים.
The name can be up to 32 characters long and contain letters and numbers.
צור סיסמה (100 תווים לכל היותר).
Create a password (maximum 100 characters).
תיאור: (512 תווים לכל היותר)
Description: (max 512 characters)
שם כלל השאילתה יכול לכלול 64 תווים לכל היותר.
Query rule name can have at most 64 character.
הטקסט שהזנת עבור טווח סולם הדירוג חייב להכיל 150 תווים לכל היותר.
The text you entered for the Rating Scale Range must be 150 characters or less.
השם ארוך מדי. הגבל את אורך השם ל - 30 תווים לכל היותר.
Name is too long, limit name to maximum 30 characters.
הנתיב שציינת לשמירת ההקלטה ארוך מדי. ציין מיקום שמכיל 180 תווים לכל היותר.
The path you specified for saving your recording is too long. Specify a location that contains no more than 180 characters.
שדה זה יכול לקבל [5] תווים לכל היותר. הערך הנוכחי חורג ממגבלה זו ונחתך.
This field can accept a maximum of [5] characters. The current value exceeds this limit and has been truncated.
סוג קובץ שהזנת אינו חוקי. סוגי קובץ כוללים שלושה תווים לכל היותר.
A file type you entered is not valid. File types are a maximum of three characters.
המזהה האנונימי שצוין ארוך מדי. ערך זה יכול להכיל 128 תווים לכל היותר.
The Anonymous Id specified is too long. It can be at most 128 chars long.
קבוצת משאבים לא חוקית. קבוצת המשאבים חייבת להכיל 255 תווים לכל היותר.
Invalid resource group. The resource group must be 255 characters or less.
טקסט המודפס באזור הכותרת התחתונה של דוח. ניתן להשתמש ב - 50 תווים לכל היותר.
Text that is printed in the footer area of a report. Up to 50 characters may be used.
שם קטגוריה זה ארוך מדי. עליו להיות בן 60 תווים לכל היותר.
This category name is too long. It needs to be 60 characters or less.
"אנא הזן ערך אפשרות חוקי. הערך חייב להיות באורך 255 תווים לכל היותר ולא להכיל את המחרוזת""; ""."
"Please enter a valid choice value. It must not be greater than 255 characters and it must not contain string""; ""."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 37. מדויק: 37. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo