הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוחלת חיים" לאנגלית

חפש את תוחלת חיים ב: הגדרה מילים נרדפות
life expectancy
lifespan
life span
longevity
half-life
long-lived
long-life
אנשים משכילים נוטים להיות מעל הממוצע תוחלת חיים.
Educated people do tend to have an above average life expectancy.
זו משפחה עם תוחלת חיים קצרה.
It's family with a short life expectancy.
תוחלת חיים אינסופיים, זיכרון סופי - זה גורם לחיים חברתיים מביכים.
Infinite lifespan, finite memory - it makes for an awkward social life.
זו תוחלת חיים שלמה של צרעה.
That's the entire lifespan of a wasp.
תוחלת חיים עם המתלים אינה ארוכה מדי.
Life span with the racks isn't too long.
תוחלת חיים - שבע עד 10 שנים -.
Life span? - Seven to ten years.
כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לחשב תוחלת חיים ממוצע.
As I was saying, we can calculate average life expectancy.
ואת יודעת, ללטאות יש תוחלת חיים ארוכה מאוד.
And, you know, lizards have a really long lifespan.
אנשים תוהים למה לסוהרים יש תוחלת חיים ממוצעת של 55 שנים.
People wonder why prison guards have an average life expectancy of only 55 years.
אז זה אומר שזוגות צעירים יצטרכו לתמוך בארבעה הורים עם תוחלת חיים של 73 שנים.
So it means young couples will have to support four parents who have a life expectancy of 73 years old.
היה המוח של ג'סטין תוחלת חיים קצרים מאוד.
Justin's brain had a very short lifespan.
אתה חושב שלעובדים שלו יש תוחלת חיים ארוכה?
You think his employees have a long life expectancy?
יותר כמו תוחלת חיים אנושית רגילה.
More like a normal human lifespan.
זה היה הסימן הראשון שלמקורות הכוח של הסטארגייט יש תוחלת חיים מוגבלת.
That was the first indication that the power sources have a limited life span.
תוחלת חיים היא 35 בימים אלה.
Life expectancy is 35 these days.
איך אתה חושב שאני קובע תוחלת חיים?
How do you think I determine life expectancy?
ב -1930, אתם יכולים לראות שיפן מתקרבת לתקופה של מלחמה, עם תוחלת חיים נמוכה יותר.
In the 1930's now, you can see that Japan is going to a period of war, with lower life expectancy.
הדוקטור אמר שלמשפחה יש תוחלת חיים מוגבלת, זאת הסיבה שהם צריכים אדון זמן.
The Doctor said the Family has got a limited life span, that's why they need to consume a Time Lord.
אלה שהוק לא מדד תוחלת חיים, אלא יכולת אנושית.
Only Hoke wasn't measuring life expectancy.
אני מניח, תוחלת חיים שלנו הוא בין זה של זבוב ו לטוס עם מחלת לב.
I figure, our life expectancy is between that of a fly and a fly with a heart condition.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 130. מדויק: 130. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo