הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוך ימים ספורים" לאנגלית

חפש את תוך ימים ספורים ב: הגדרה מילים נרדפות
in a matter of days
in a few days
in days
within a matter of days
in just days
שנים של מאמץ, והכל התפורר תוך ימים ספורים.
Years of effort, all but undone in a matter of days.
ארס יכול להיות כאן תוך ימים ספורים.
Ares could be here in a matter of days.
כשכל אחד אחר היה מת מצמא תוך ימים ספורים הם חיים בכיף במדבר,
Where any other person would die of thirst in a few days... they live quite contentedly in this desert.
הוא יגיע תוך ימים ספורים
He's due in a few days.
או מאסטוציטוזיס, שיכול לגרום להלם מערכתי ולהרוג אותה תוך ימים ספורים.
Or mastocytosis, which can cause systemic shock and kill her in days.
אם המורדים יפרצו, הם יהיו כאן תוך ימים ספורים.
If the rebels break through, they'll be here... in days.
יהיו לנו תשובות כשהודג'ינס ינתח את החרקים, אבל חולדות יכולות לפשוט גופה תוך ימים ספורים.
We should have some answers when Hodgins analyzes the bugs, but rats can strip a body in days.
השפעתה תתפוגג תוך ימים ספורים.
It'll wear off in a matter of days.
לכאן תוך ימים ספורים.
Stannis will be here in days.
מערכתי ולהרוג אותה תוך ימים ספורים.
Or mastocytosis, which can cause systemic shock and kill her in days.
בקצב שהחוף נישחק גוף המטוס הולך להיות מתחת למים תוך ימים ספורים.
The rate this beach is eroding, the fuselage is going to be underwater in a matter of days.
ראיתי אנשים משמידים עצים עתיקי יומין תוך ימים ספורים.
I have seen men seize ancient trees in just days.
תוך ימים ספורים, כל ערינו נחרבו עד היסוד.
Within a matter of days, all our cities were levelled.
לפי הרופא, תצא מפה תוך ימים ספורים.
The doctor seems to think you'll be out in a couple of days.
לא הנדת עפעף כששמעת על בת 16 שעלולה למות תוך ימים ספורים.
You didn't flinch when you found out about a 16-year-old who could be dying in the next few days.
אני מניח שאתה יודע שנשיכה זו תהרוג את החבר שלך תוך ימים ספורים.
I assume you know that that bite will kill your friend within a matter of days.
כפי שאמרתי לך, תעבור לדיור מוגן תוך ימים ספורים, מר דויל.
As I told you, you'll be in assisted living in just a few days, Mr. Doyle.
לכאן תוך ימים ספורים
You need me.
תוך ימים ספורים, השריפה משמידה בנייני ממשל עתיקים ומקדשי דת.
In just days, the fire destroys ancient government buildings and religious shrines, devastating the Roman people,
הנקבות יצטרפו תוך ימים ספורים בדרבון הכוחות העליונים הדורשים שיגיעו בזמן אל הזכרים ואל הים.
The females will arrive within days - urged on by celestial forces, demanding they reach the males and the sea in time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo