הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוכן" לאנגלית

חפש את תוכן ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

הוסף תוכן HTML לדף שלא ישונה על-ידי FrontPage.
Insert HTML content to the page that will not be modified by FrontPage.
OneNote צריך לסנכרן את כל תוכן העמוד לפני העברתו.
OneNote needs to sync all the page content before moving it.
האפשרות Hidden מציינת שעודף תוכן לא יוצג בדפדפן.
Hidden specifies that extra content is not displayed in the browser.
בתצוגת Design, בחר אזור שמכיל תוכן דינמי.
In Design view, select a region that contains dynamic content.
JavaScript, פעולות ושדות טופס הם סוגי תוכן שניתן לשנותם.
JavaScript, actions, and form fields are types of content that are subject to change.
האינטרנט של אתמול היווה במה להצגת תוכן.
Yesterday's Internet was a platform for the presentation of content.
החלק TNEF מכיל תוכן של קובץ מצורף, אך ללא התכונה AttachRenderData.
The TNEF part contains attachment content, but no AttachRenderData attribute.
1! s! מציג/ה תוכן, אך לא תוכל לראות אותו במכשיר זה.
1! s! is presenting content, but you won't be able to see it on this device.
MSNBot כולל אוטומטית באינדקס דפים העומדים בתקנים המקובלים עבור תוכן, עיצוב ויישום טכני.
MSNBot automatically indexes pages that meet accepted standards for content, design, and technical implementation.
תצורת אבטחה משופרת של Internet Explorer (IE ESC) מצמצמת את חשיפת השרת שלך לתקיפות פוטנציאליות על-ידי תוכן מבוסס אינטרנט.
Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IE ESC) reduces the exposure of your server to potential attacks from Web-based content.
שנה את האופן שבו תוכן של Project מוצג על המסך.
Change how Project content is displayed on the screen.
סוג NodeType זה אינו נתמך עבור פרישת תוכן חלקי.
This NodeType is not supported for partial content parsing.
טבלת הנתונים (DataTable) כבר מכילה עמודת תוכן פשוט.
DataTable already has a simple content column.
התאם אישית את האופן שבו Excel פועל כשאתה עורך תוכן בחוברות העבודה שלך.
Customize how Excel behaves when you edit content in your workbooks.
הדואר האלקטרוני שלהלן נחסם. ייתכן שהוא מכיל Script או תוכן שעלול להזיק.
The e-mail below might contain script or content that is potentially harmful and has been blocked.
לא מחובר. כדי להציג תוכן נוסף ועדכני של Office Online לחץ כאן.
Not connected. To see additional and updated content from Office Online click here.
הצגת סוג תוכן זה אינה נתמכת בגירסה זו של Lync Attendee
Viewing of this content type is not supported by this version of Lync Attendee
תוכן הבקשה עבור פעולת השירות שצוינה הוא Null או לא חוקי.
Request content for the specified method is null or invalid.
קבל תוכן עדכני במהלך עבודתך במערכת 2007 Microsoft Office
Get the latest content while working in the 2007 Microsoft Office system
מתן אפשרות ליצירת אינדקס וחיפוש בטקסט מלא עבור תוכן משתמש ועזרה של SharePoint.
Provides full-text indexing and search to SharePoint user and help content.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3694. מדויק: 3694. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo