הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוכניות ריאליטי" לאנגלית

reality television
reality shows
reality TV shows
ואת לא יכולת להרוויח הרבה יותר לו היית מפיקה תוכניות ריאליטי?
Couldn't you be making a lot more money producing reality television?
כל מה שאני אומר הוא שאין יותר תוכניות ריאליטי טובות.
All I'm saying is, there's no good reality television anymore.
רעידות אדמה, שטפונות תוכניות ריאליטי.
Earthquakes, floods, reality shows.
אני שונא שמתייחסים אל קמפיינים כמו תוכניות ריאליטי רעות.
I hate campaigns being treated like bad reality shows.
ממה שהם עושים על כוכבניות על תוכניות ריאליטי בטלוויזיה או לעניים.
Than they do about starlets on reality TV shows or the poor.
מה יש לך נגד תוכניות ריאליטי?
What do you got against reality TV shows?
אנו מתמקדים בעיקר ב על תוכניות ריאליטי.
We focus primarily in- on reality shows.
יש כל כך הרבה תוכניות ריאליטי כרגע שלהיות ב "הישרדות" לאו דווקא.
There are so many reality shows now that being on "Survivor" doesn't necessarily change your life.
אפשר לחשוב השדים היה יש תוכניות ריאליטי המציא, אבל איכשהו בני אדם להכות אותנו אליו.
You'd think demons would've invented reality television, but somehow humans beat us to it.
כל מה שאתה רואה זה תוכניות ריאליטי, מנהיג שאומר שהוא הולך לדאוג לאנשים.
All you see are reality shows, a leader who says he's going to take care of people.
תיזהרו בדרך לבמה כי יש 3 צוותי ריאליטי שונים מצלמים 3 תוכניות ריאליטי שונות בקהל.
Be careful making your way to the stage because there are three different reality crews filming three different reality shows in the audience.
אני מכיר הרבה כותבים שמודאגים בגלל שהם מוצאים עצמם ללא עבודה בגלל תוכניות ריאליטי.
I know a lot of writers are upset because reality shows are putting them out of work.
למעשה קליף, בכלכלה של היום תוכניות ריאליטי הוכיחו להיות מנגנון קיימא כדי להגדיל את רווחי עסק של ידי ככל 300%.
Actually Cliff, in today's economy reality shows have proven to be a viable mechanism to increase business profits by as much as 300%.
אז שניכם עורכים תוכניות ריאליטי?
So, do you both edit reality TV shows?
תוכניות ריאליטי משפילות, ואחרון חביב וידאנו שמוזיקה תיהרס בהדרגה בכל שנה בה שידרנו.
Humiliating reality shows, and last but not least, we've made sure that music sucks progressively every year we've been on.
אנו מתמקדים בעיקר ב על תוכניות ריאליטי.
We focus mainly on reality television shows.
גם סה"ה לא אוהבת תוכניות ריאליטי?
Faa doesn't like reality either?
אז אתם רוצים שאני אוותר על תוכניות ריאליטי עבור חוויות ניסיוניות מטהרות?
So you want me to sacrifice reality TV for purely empirical experiences?
להגיד להם שתוכניות ריאליטי הם תוכניות השפלה.
I'm going to tell them reality TV is humiliation TV.
ראית תוכניות ריאליטי במהלך היום?
Have you seen reality TV during the day?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 55 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo