הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוכנית" לאנגלית

חפש את תוכנית ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

346
182
משפט SQL שעבורו תחושב תוכנית הביצוע.
The SQL statement for which the execution plan is to be calculated.
הקהילה יצרה תוכנית תחבורה חלופית שמאפשרת לסלק את האוטוסטרדה.
The community created an alternative transportation plan that allows for the removal of the highway.
קנה מערכת Dell מוזלת לשימוש אישי באמצעות תוכנית הרכישה לעובדים.
Buy a discounted Dell system for personal use with the Employee Purchase Program.
תוכנית השותפים הממשלתיים של Dell מציעה הזדמנויות לשותפות בשלושה רבדים.
Dell? s Federal Partner Program offers partnering opportunities in three tiers.
יש תוכנית מעולה בטלויזיה האמריקאית שאתם חייבים לראות.
There's a great show on American television that you have to watch.
ההבדל בין תוכנית המציאות, הזו והאחרות
The difference between this reality show and others, simple.
תוכנית ספק השירות המאושר של Dell מתוכננת לספק לשותפים מגוון של יתרונות.
The Dell Authorised Service Provider program is designed to provide partners with a range of benefits.
אני רוצה לשתף תוכנית, PowerPoint, תשאול
I want to share a program, PowerPoint, Poll
נא היכנס באמצעות חשבון משתמש מסוג Administrator כדי להפעיל תוכנית התקנה זו.
Please login with an Administrator user account to run this installation program.
באפשרותך לציין באיזו תוכנית Windows משתמש באופן אוטומטי עבור כל שירות אינטרנט.
You can specify which program Windows automatically uses for each Internet service.
תקליטור (עם תוכנית הפעלה אוטומטית) כולל התקנה של Internet Explorer 8.
CD-ROM (with autorun program) Includes installation of Internet Explorer 8.
אשף ההתאמה האישית של Windows Internet Explorer פועל כבר. אין באפשרותך להפעיל מופע שני של תוכנית זו.
The Windows Internet Explorer Customization Wizard is already running. You cannot run a second instance of this program.
תוכנית במחשב שלך הציעה ספק חיפוש חדש המוגדר כברירת מחדל עבור Internet Explorer
A program on your computer has suggested a new default search provider for Internet Explorer
פעולת OLE לא הושלמה (כגון פקד ActiveX או תוכנית או אובייקט מוטבעים).
An OLE operation has not completed (such as an ActiveX control or an embedded program or Object).
כדי לסייע בהגנה על בטחונך, Microsoft Office חסם את היכולת להפעיל תוכנית חיצונית באופן אוטומטי.
To help protect your security, Microsoft Office has blocked the ability to run an external program automatically.
עבור איזו תוכנית Office מיועד קורס ההדרכה?
What Office program is this training course for?
תוכנית זו דורשת מערכות הפעלה של Windows XP (ואילך).
This program requires Windows XP (or later) operating systems.
טעינת תוכנית תוספת זו על-ידי Word לא הצליחה.
Word could not load this add-in program.
לא היתה אפשרות לשמור אפשרת תוכנית מנהל אחת או יותר ברישום של Windows.
One or more Administrator program options couldn't be saved in the Windows Registry.
אין באפשרותך למחוק תוכנית שמשמשת גם כתוכנית אב
You cannot delete a plan that is also used as a parent plan
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12818. מדויק: 12818. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo