הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוכנית לימודים" לאנגלית

חפש את תוכנית לימודים ב: הגדרה מילים נרדפות
curriculum
syllabus
תיעוד והצגה של יעדים, תוכנית לימודים, תוכן ושיטות עבור ההכשרה
Document and present training objectives, curriculum, contents, methods
יש לנו אמא מיוטה שהשתמשה בהם לילדים שלה, ומדען בבריטניה, ומפתחי תוכנית לימודים בהוואי.
We've had a mom in Utah who used them with her kids, to a science researcher in the U.K., and curriculum developers in Hawaii.
אולי נתכנן תוכנית לימודים מעודכנת
Maybe design an updated curriculum.
תוכנית לימודים מרשימה בהחלט.
A really impressive curriculum.
ועדיין לא מלמדים את זה באף תוכנית לימודים באמריקה שאני מודע אליה.
And yet, it is not taught in any K through 12 curriculum in America that I'm aware of.
בי"ס להתעסקות אינו מתנהל בעזרת תוכנית לימודים קבועה.
Tinkering School doesn't follow a set curriculum, and there are no tests.
תוכנית לימודים חיונית: סדרת מודולים המציגים את Dell ומותגיה מודולי טכנולוגיה: הדרכה המתמקדת בטכנולוגיות מחשוב כלליות לצרכן מודולי מוצר: הדרכת מוצרים המפרטת את הדגשים המכירתיים של כל מוצרינו הקיימים
Essential curriculum: a set of modules giving an introduction to Dell and its brands Technology modules: training focusing on general consumer computing technologies Product modules: product training outlining the key selling points of all our current products
אז אני יכול לעודד אותך, ללא קשר לתפקידך החינוכי, אם אתה תלמיד, הורה, מורה, קובע מדיניות, מה שלא יהיה, תתעקש על תוכנית לימודים טובה יותר במתמטיקה.
So I just really encourage you, whatever your stake is in education - whether you're a student, parent, teacher, policy maker, whatever - insist on better math curriculum.
הכנתי תוכנית לימודים בשביל לכיתות ו', אז...
I made a class plan for six grades, so...
שמעתי שיש להם כאן תוכנית לימודים מעולה.
I heard they have a really great program here.
את בוחרת תוכנית לימודים כל כך קשה בשביל התלמידים האלו?
choosing such a tough curriculum for these students.
יש להם תוכנית לימודים מאוזנת עם מאגר הספריים הקלאסיים הגדול ביותר.
It has a balanced curriculum... with the largest repository of classical literature.
אני מכינה תוכנית לימודים שתנהג על פיה בשעה שאתה כאן.
I'm preparing a curriculum for you to follow while you're here.
זו תוכנית לימודים נהדרת, אבל היא לא זולה.
It's a great curriculum, but it's not cheap.
אני יזמתי תוכנית לימודים בת ששה חודשים של היסטוריית רוק
I initiated a six-month curriculum of rock history...
וכמובן שהיו אנשים שצחקו עליי ואמרו "את משוגעת? את בוחרת תוכנית לימודים כל כך קשה בשביל התלמידים האלו?
And again, there were people who laughed at me and said, Don't be crazy choosing such a tough curriculum for these students.
יש לי תוכנית לימודים שצריך לעקוב אחריה.
I have a curriculum to follow here.
יש לנו תוכנית לימודים לעבוד לפיה.
There's a curriculum that I have to follow.
תוכנית לימודים מוגדרת ברברה, הוא בא מדי.
Barbara, he came every day for two weeks.
זה רעיון טוב, כריס אבל יש נותנים לי תוכנית לימודים ואני לא יכולה לחרוג ממנה.
That's a good idea, Chris, but I've been given a curriculum and I cannot deviate from that.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo