הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תומך" לאנגלית

חפש את תומך ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

427
80
האדם האחר משתמש בהתקן שאינו תומך בהקלטה.
The other person is using a device that doesn't support recording.
Oracle לא תומך בשינוי מסדי נתונים.
Oracle does not support changing databases.
אהיה תומך שלו ואשתמש באגדה כדי להמריץ אנשים לפעולה.
I become his number one supporter and use the myth to get everyone moving.
אתה מחובר לשרת בו פועל Windows SharePoint Services, שאינו תומך במחלקות יישומים כלליות (global.asax).
You are connected to a server running Windows SharePoint Services, which does not support Global Application Classes (global.asax).
הוא גם תומך במנעול כבלים מסוג Kensington לאבטחה.
It also provides Kensington-type cable lock support for security.
המפעל לא תומך ביצירת רכיבים מהטיפוס המצויין
The factory does not support creating components of the specified type.
ה - TypeLib שצוין אינו חוקי כיוון שאינו תומך בממשק ITypeLib.
Specified TypeLib was invalid because it did not support the ITypeLib interface.
אין אפשרות למיין פקד DataGridView אם הפקד מאוגד ל - IBindingList שאינו תומך במיון.
DataGridView control cannot be sorted if it is bound to an IBindingList that does not support sorting.
האם היית תומך בחקיקת הגבלות על שכר הבכירים
Would you support legal controls on executive pay? I would not
אתה תומך בהסכמת הנשיא שלך לשלום עם המורדים?
Do you support your president's agreement to make peace with the rebels?
חבר במשפחה תומך באחרים למרות כל הפגמים שלהם
Members of a family support each other regardless of all their imperfections.
אינני מאמינה שאתה תומך בעמדת הבחור הזה.
I can't believe you'd support that man's position.
למרות שאני תומך בהתחייבות, שלך עם ונסה
Even though I support the commitment you and Vanessa are making, the...
ורציתי להראות לרייצ"ל שאני לגמרי תומך בהחלטתה.
And I wanted to show Rachel that I support her choice completely.
זה אומר שאתה תומך בעמדה של המפקחת הכללית?
Commissioner, does this mean you now support the position of Inspector General?
היא קיבלה את ההחלטה ואני תומך בהחלטתה.
She's made up her mind and I support her decision.
כן, כמובן שאני תומך בזכויות.
Well, yes, of course I support Legal Aid.
תגיד להם שאתה תומך בהצבעת הממשלה.
Tell them that you support the vote of the Cabinet.
רק שתדעי, אני תומך בפמיניזם.
Well, just so you know, I support feminism.
אני תומך בנסיך ואיני יודע איך להצביע.
I support the Prince and I don't know how to vote.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2613. מדויק: 2613. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo