הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תורם" לאנגלית

ראה גם: תורם מתאים
חפש את תורם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
donor
contributor
benefactor
donator
contribute
donate
donating contributing
conducive
their turn
giving
pulling

הצעות

31
הקשיבו, הוא החליט להיות תורם איברים לפני שנהרג.
But listen, he decided to become an organ donor before he was killed.
ידעת שבן בנט הוא תורם כליה?
Did you know that Ben Bennett is a kidney donor?
אביו של כלב הוא תורם נדיב לבית הספר.
Caleb's father is a generous contributor to the school.
הם מתקשים לנוע כרטיסי תורם גדולים.
They're having trouble moving big donor tickets.
תורם אחר אבל אין התאמה במאגר.
Different donor and there's no match for it in CODIS.
אני סוג א' תורם אוניברסלי.
I'm Type O. Universal donor.
וגם שאמרת שהוא הוא מספר זיהוי לצורכים תורם.
Yes. And also you said he's an I.D. Donor.
אותו תורם גברי בכל שלושת הסיגריות.
Same male donor on all three cigarettes.
אתה הבחור הזה, תורם הכליה?
Are you the guy, the kidney donor?
אין הרבה מוטיבציה לשמור על תורם שלא מרצונו בחיים.
There's not much motivation to keep the unwilling donor alive.
אבל היה תורם אנונימי שהתקרב להתאמה.
But there was one anonymous donor who came close.
תשעה מהם היו ברשימה של חדרי תורם בסיימון.
Nine of these were on the list of donor rooms at Simon's.
האם לא תהה מי היה תורם?
Haven't you wondered who the donor was?
OptiPlex תורם לעסק שלך ומסייע לך להניע אותו קדימה.
OptiPlex delivers for your business so you can focus on moving your business forward.
החשבון שולם על ידי תורם אנונימי.
THE BILL'S BEEN TAKEN CARE OF BY AN ANONYMOUS DONOR.
היה תורם לקמפיין של גברת גרנט.
There was a donor to Mrs. Grant's campaign.
היתכן שלהיות ורוד כאן למעלה תורם במשהו?
Could it be that to be pink up here brings something good?
והיית בר מזל למצוא תורם ישיר.
And you were very lucky to find a direct donor.
כעבור 21 ימים איחוליי מציאת תורם כה מהר
21 days later Congratulations Finding a donor this fast is simply a miracle
אחד מהם תורם לי רוב ההקרנות.
One of them's donating a majority of the funds.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1136. מדויק: 1136. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo