הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תחת מתקפה" לאנגלית

under attack
being attacked
הייתי איתו כששמענו שהמקום הזה תחת מתקפה.
I was with him when we heard this place was under attack.
ונראה שתערוכת הנשק תחת מתקפה, דייויד.
And it looks like the gun show is under attack, David.
אפשר להגיד להם שחשבנו שאנחנו תחת מתקפה.
We could tell 'em we thought we were under attack.
אזרחי דנמרק, אנחנו נמצאים תחת מתקפה.
Citizens of Denmark, we are under attack.
אם אתם צופים בזה, סילוני הבריחה שלכם תחת מתקפה.
If you're watching this, your escape jets are under attack.
זה לא הגיוני שהוא יבזבז זמן כשהכוכב תחת מתקפה.
It doesn't make sense that he would waste time when the planet's under attack.
אתם תחת מתקפה וזקוקים לעוצמה מלאה.
You're under attack and need full power.
המנהל, אני חייב לדווח שהבית ספר נמצא תחת מתקפה
Headmaster, I have to report, the school is under attack. Really?
תירגעו, העיר נמצאת תחת מתקפה?
Relax, the city is under attack.
אנו תחת מתקפה של אויב עתיק.
We are under attack from an old enemy.
התחנה נראה היה נתונה תחת מתקפה.
The station appears to have come under attack.
מה היית עושה אם אנחנו למעשה היו תחת מתקפה?
What would you do if we actually were under attack?
אחד מהמתקנים שלנו תחת מתקפה של כוורת יריבה.
One of our facilities is under attack by a rival hive.
ג'רמי אפילו לא ידע שהוא תחת מתקפה
Jeremy didn't even know he was under attack.
תחזרו הנה מיד המחסן תחת מתקפה.
Get back here warehouse is under attack.
את זה אנחנו חייבים לזכור עכשיו במיוחד כשהספורט שלנו תחת מתקפה.
This we must remember now, particularly when our sport is under attack.
תירגע, אנחנו לא תחת מתקפה כרגע.
Relax, we're not under attack right now.
אנחנו תחת מתקפה, זקוקים לתגבורת!
We're under attack, we need backup!
מערכת העצבים של הנוסעים ועכשיו התפקודים הקוגניטיביים שלהם נמצאים תחת מתקפה.
The passengers' nervous systems, and now their cognitive functions are under attack.
למרות גודלם הרים נמצאים תחת מתקפה מתמדת.
Despite their size, mountains are continuously under attack.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 266. מדויק: 266. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo