הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תחת שליטה" לאנגלית

חפש את תחת שליטה ב: הגדרה מילים נרדפות
under control
in check
at bay
controlled
under the control
manageable
under your control
inhabited
in control
contained
in hand

הצעות

133
אך המצב באיוטיה עדיין לא תחת שליטה
but the situation in Ayuthaya town is still not under control
אני מאמין שהמצב תחת שליטה, שריף.
I believe we have the situation well under control, Sheriff.
אדם נאבק להשאיר את רגשותיו לפולינה תחת שליטה.
Adam struggled to keep his feelings for Polina in check.
אתה יכול למסור לפרוקטור שהעניינים תחת שליטה.
You can tell Proctor that we've got it under control.
אבל קיימות המון מערכות בגופנו אשר שומרות אותו תחת שליטה.
but there are lots of systems in your body that keep it under control.
צריך לדאוג שהכל יהיה תחת שליטה.
We have to keep everything under control.
רק צריך לשמור עליו תחת שליטה לעוד 14 שעות.
Just need to keep him under control for 14 more hours.
הפרופסור סיפר לי כמה סופה מתאמצת לשמור על כוחותיה תחת שליטה.
The Professor told me how hard Storm works to keep her powers under control.
אבל אתה חייב לקבל התכנית שלך תחת שליטה.
But you've got to get your program under control.
הדברים היו לגמרי תחת שליטה זה לא היה הרצח הראשון שלו.
He had things entirely under control, this wasn't his first murder.
אבל אתה צריך לקבל החיים שלך תחת שליטה.
But you have to get your life under control.
זה דמר"י, וזה תחת שליטה עכשיו.
This is JRA and it's under control now.
כמובן שזה נמצא תחת שליטה, אדוני.
Of course we have it under control, sir.
כן, אני מבטיח לך שהמשבר תחת שליטה.
Yes, I assure you the crisis is under control.
מייקל, יו-נורת' צריכים לדעת שהוא תחת שליטה.
Michael, U/North needs to know he's under control.
בשביל לשמור עליה תחת שליטה לאורך זמן.
It's not sophisticated enough to keep her under control for very long.
לעת עתה, לדעתי העניין תחת שליטה.
For the moment, in my opinion, this situation is under control.
אולי לא תחת שליטה כפי שאתה רוצה.
Maybe not as under control as you'd like.
למרבה המזל, אתה הבטחת כדי לשמור אותה תחת שליטה.
Well, fortunately, you promised to keep her under control.
אני חושבת שאתה מסכים שהמצב נמצא תחת שליטה עכשיו.
I think you'll agree that the situation is under control right now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 806. מדויק: 806. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo