הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תיל דוקרני" לאנגלית

חפש את תיל דוקרני ב: הגדרה מילים נרדפות
barbed wire
razor wire
להתחמק מגברים עם קעקועים של תיל דוקרני
To avoid men with barbed wire tattoos.
היי, למה שמתם תיל דוקרני על הגדר?
Why are you putting barbed wire on that fence?
אנחנו החוצה באמצע המדבר, מוקף יער תיל דוקרני.
We're out in the middle of the desert, surrounded by a forest of razor wire.
תיל, תיל דוקרני שום דבר שמחזיק אותי ממנה
Barbed wire, razor wire Nothing keeps me from her
שמים תיל דוקרני על הגדר, כדי שאנשים תמימים כמוני ניחתך בידיים?
You put barbed wire on the fence so innocent people like me can cut our hands?
נקבה בת 50 נמצא למטה, עטוף תיל דוקרני.
50-year-old female found down, wrapped in barbed wire.
קהילה קטנה ונחמדה עם קירות גבוהים אולי קצת תיל דוקרני.
Nice little community with high walls, guards, maybe a little barbed wire.
נשימת-מוות לא חנק מישהו עם תיל דוקרני.
Murderbreath didn't strangle somebody with barbed wire.
אנחנו חושבים שחנקו למוות את הקורבן, כמעט בטוח שעם תיל דוקרני.
We think that the victim was garroted, most likely with barbed wire.
אבל מה היה גורם לכך תיל דוקרני.
But what would do that? Barbed wire.
הוא גנב תיל דוקרני מהסדנה שלך והכין את אלו לשאר הילדים.
He stole barbed wire from your shop and made these for other boys.
יש לה גם תיל דוקרני שכרוך סביב המותניים שלה.
She also has barbed wire wrapped around her waist.
זאת הסיבה שלקחתי סוכה להתחמק מגברים עם קעקועים של תיל דוקרני אלו האנשים שלי.
That's the reason I got a cabana - to avoid men with barbed wire tattoos.
תשאלי את טום על איך שהוא ניסה לעקור לי את העין עם תיל דוקרני.
Ask Tom about how he tried to rip my eye out with barbed wire.
עכשיו, רוב החבר"ה תקבל קעקוע של דרקון או תיל דוקרני או שם של החברה שלהם.
Now, most guys get a tattoo of a dragon or barbed wire or their girlfriend's name.
כפפות, אזיקים, תיל דוקרני, גרזן
Gloves. Cuffs. Razor wire.
לא היה לי שמץ של מושג היכן אוכל להשיג 100 מטר של חוט תיל דוקרני.
I didn't even know where I could get 100 metres of barbed wire,
תבדקי באתרי הרשתות החברתיות, קבוצות דתיות, בלוגים של עזרה עצמית, כל מי שמשתמש בשק, תיל דוקרני ומים או בשילוב של השלושה בחיפוש אחר עונש עצמי או הקרבה עצמית.
Check social media sites, religious groups, self-help blogs, anyone who's using burlap, barbed wire, and water or a combination of the 3 in their quest for penance and self-sacrifice.
יש תיל דוקרני.
There's barbed wire.
לא, כי מלכודת הדובים שוגרה ממשגר שהוסתר, בתוך עץ והיא גם סודרה, עם תיל דוקרני וזו הסיבה שמשטרת ווילינג.
I say, no, because the bear trap was launched from a makeshift projectile hidden inside a tree, and it was also lined with barbed wire, which is why Wheeling P.D. has invited us in.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo