הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תיקון" לאנגלית

חפש את תיקון ב: הגדרה מילים נרדפות
repair
correction
fixing
fix
patch
amendment
repairing
patching
mending
amends
revision
adjustment
remediation
emendation
correct fixup
TouchUp

הצעות

66
לקבלת מידע נוסף אודות תיקון זה, באפשרותך ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של Dell.
If you require further information on this repair, you may contact Dell Technical Support.
8.3 תיקון או שינוי במוצר שבוצעו על-ידי מי שאינו מורשה מטעם Dell.
8.3 repair or change in the product which was performed by someone who was not authorised by Dell.
עריכת תיקון גמישות מותרת, על-אף שפריט התשלום הועבר לתשלום
Edit of flex correction is allowed, even though the pay item has been transferred to pay
תיקון, לא הולכת להיות שום התנגשות
Correction. There's not going to be any impact.
תיקון שרשרת ValueType הזמינה בחלקה אינו ממומש.
Fixing up a partially available ValueType chain is not implemented.
אמרת שהיית תיקון סדק של הקרן.
You said you were fixing a crack in the foundation.
הזמן חלק חלופי עבור תיקון שבמסגרת האחריות של Dell.
Order a replacement part for a Dell in-warranty repair.
יותר מדי שגיאות סינכרון? נסה להפעיל תיקון מתפריט OneDrive for Business.
Too many sync errors? Try running Repair from the OneDrive for Business menu.
שמעתי שביצעת תיקון עורק באמבולנס נוסע.
I heard you performed an iliac repair in a moving ambulance.
תדאג לשלם על תיקון הדלת בבית החולים.
Make sure to pay for the door repair at the hospital.
ובעוד יומיים הפדרציה תהיה פגומה מעבר ליכולת תיקון.
And in two days, the Federation will be crippled beyond repair.
תיקון, אנחנו חייבים נימוק משכנע.
CORRECTION. WE HAVE TO MAKE A STRONG CASE FOR IT.
היינו בעיצומו של תיקון כאשר הפליטים האלה השתלטו.
We were in the midst of fixing it when those fugitives took over.
זו היא טיוטת כתוביות ודורשת הרבה תיקון ועריכה.
This is a subtitle draft and requires a lot of correction and editing.
אין אפשרות להדפיס תיקון מכיוון שהדוח המקורי עדיין לא נוצר.
A correction cannot be printed because the original report has not yet been created.
תביעת הלקוח [תיקון] לגבי המקרה נסגרת
Customer [repair] claim on the incident is closed
שליחת ריהוט, וילונות ושטיחים לניקוי או תיקון
Send furniture, drapes, and carpets for repair or cleaning
יש לציין תאריך מקורי, כאשר מצוין שזהו תיקון.
Original date must be specified, when it is indicated that it is a correction.
מציין אם המסמך הוא מקורי או תיקון.
Specifies whether the document is the original or a correction.
תיקון ופתרון פגמים בחומרים ובעבודה בהתאם לרמת השירות שנרכשה על-ידי הלקוח.
Repair and resolution of defects in materials and workmanship according to the response level of service purchased by the Customer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2057. מדויק: 2057. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo