הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תלמיד" לאנגלית

ראה גם: תלמיד שנה
חפש את תלמיד ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בואו ננסה למצוא דיור תלמיד נקי בשבילך.
Let's try to find a clean student housing for you.
שמנו עין על תלמיד מכובד בכיתה שלך.
We have our eye on an honor student in your grade.
אבל היו פעמים שחששתי שהוא ימצא תלמיד אחר.
However, there were times I feared that he would find another pupil.
הוא כמו תלמיד בית-ספר מפוחד שרוצה שיחבבו אותו.
He's like a frightened schoolboy wanting to be liked.
היית תלמיד מלגה באותה פנימייה מפוארת.
You were a scholarship student at that fancy boarding school.
כל תלמיד חייב להביא שני ספרים לשרוף במדורה
Rule number three: Every student must bring two books to burn
המנהל שלי אמר, כשתמצא תלמיד יוצא דופן
My Director said, 'When you find an extraordinary student...'
בלט נדרש מכל תלמיד לריקוד בבית הספר.
Ballet is a requirement for every student dancer in this school.
לכל תלמיד ניתן נושא לגמרי באקראי.
EVERY STUDENT HAS BEEN GIVEN A TOPIC ENTIRELY AT RANDOM.
מחברות כיתה של OneNote כוללות סביבת עבודה אישית עבור כל תלמיד, ספריית תוכן לדפי מידע, ושטח שיתוף פעולה לשיעורים ופעילויות יצירתיות.
OneNote Class Notebooks have a personal workspace for every student, a content library for handouts, and a collaboration space for lessons and creative activities.
הדפס את תוצאת השאלון לקורס לפי תלמיד
Print the result of the questionnaire for the course by student
מצב אחר זה היה בהשראת דייוויד, תלמיד שלי.
This other condition was inspired by David, my student.
שרה ליטמן ובנה גו'ש, שהינו תלמיד מצטיין במכללה.
Sarah Littman and her son Josh, who is now an honors student in college.
כל תלמיד יודע מה נדרש כדי להצליח.
Every student knows what's required to be successful.
את יותר מדי חכמה מכדי לשכב עם תלמיד שלך.
You're too smart to have slept with your student.
הבאני שוטרים לחפש כל תלמיד בכל לוקר.
We had officers search every student, every locker.
אחרי שביה"ס קיבל כסף מהממשלה על כל תלמיד שנרשם
After the school received the money from the government... for every enrolled student...
הוא תלמיד חכם ואנחנו זלזלנו בו.
We've underestimated him just because he is a scholar.
כן תלמיד ישן ובכן אני הולך הביתה
An old pupil. Well, I'll walk home.
היית תלמיד התיכון היחידי האחר בחדר.
You were the only other high school kid in the room.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3286. מדויק: 3286. זמן שחלף: 189 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo