הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תמונה" לאנגלית

חפש את תמונה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

253
171
132
הארגומנט RelativeToOriginalSize חל על תמונה או אובייקט OLE בלבד.
The RelativeToOriginalSize argument applies only to a picture or an OLE object.
עמוד הבסיס מכיל תמונה גדולה מכדי שניתן יהיה להמירה לגירסאות קודמות של Publisher.
There is a picture on a master page that is too large to be converted to previous versions of Publisher.
בחר טקסט או תמונה בתצוגת Design בחלון המסמך.
Select text or an image in the Document window's Design view.
בכרטיסייה Options יש אפשרויות תמונה רבות, המשתנות בהתאם לתבנית הקובץ שתבחר.
Many image options are available in the Options tab and they vary depending on the file format you choose.
לא ניתן לראות את ההשפעה של תמונה אינטראקטיבית בתצוגת Design.
You cannot see the effect of a rollover image in Design view.
(Bridge) בחרו תיקיית תמונות או קובצי תמונה מסוימים.
(Bridge) Select a folder of images or specific image files.
פתרון פריסת תמונה מסופק כהורדה ללא תשלום מחברת Altiris.
Image deployment solution is provided through a free download from Altiris.
Crop () נכשל. לא צוינה תמונה לחיתוך.
Crop() failed. No image was specified for crop.
ל - Publisher אין אפשרות לצבוע אובייקט זה מכיוון שזהו קובץ PostScript או תמונה דחוסה.
Publisher cannot recolor this object because it's either a PostScript file or a compressed image.
ל - Publisher אין אפשרות להוסיף תמונה זו לפרסום. הממיר הגרפי המתאים אינו זמין.
Publisher cannot insert this picture into the appropriate graphic converter is not available.
הנתונים המוצגים במסמך מערכת Office שנוצר כוללים תמונה של התצוגה הפעילה בפרוייקט שלך, וכן כל שדה ברמת הפרוייקט שבחרת לייצא.
The data displayed in the generated Office System document includes an image of the active view in your project, and any project-level fields you choose to export.
מופעל בעת לחיצה על אזור פעיל של מפת תמונה שהוגדר על-ידי PostBackValue.
Fires when active image map area defined by PostBackValue is clicked.
אם ברצונך לאפשר למשתמשים לאתר תמונה חדשה, עליך לציין שדה בודד במקור הנתונים הראשי בתיבה XPath.
If you want to allow users to browse for a new picture, you must specify a single field in the main data source in the XPath box.
תמונה של תצוגת הטופס בה צפה החותם
Image of the form view that was seen by the signer
המערכת נתקלה בתג תמונה לא צפוי. חסרה בו תכונת href נדרשת.
Unexpected image tag encountered. It is missing a required href attribute.
הוסף להודעה תמונה מתוך קובץ או אוסף תמונות.
Insert a picture from a file or Clip Art into the message.
Clip Organizer יכול לקטלג קבצי תמונה, צליל וסרטים הנמצאים על הכוננים הקשיחים שלך או בתיקיות שתציין.
Clip Organizer can catalog picture, sound, and motion files found on your hard disk(s) or in folders you specify.
ממיר מסמכים לקבצי תמונה שיצורפו לפקס.
Converting documents to image files for attachment to the fax.
האם ברצונך שכל פריט בעמודה יכלול תמונה?
Do you want each item in a column to include an image?
מצאת סיפור נוגע ללב או תמונה מצחיקה? גזור אותם ל - OneNote.
Find a touching story or funny picture? Clip it to OneNote.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12658. מדויק: 12658. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo