הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תמיכה טכנית" לאנגלית

חפש את תמיכה טכנית ב: הגדרה מילים נרדפות
technical support
tech support
technical assistance
technical help
Dell יכולה לשלוח התראות תמיכה טכנית יזומות שרלוונטיות למחשב שלך.
Dell can send you proactive technical support alerts that are relevant to your computer.
תמיכה טכנית עבור Windows ניתן למצוא ב"שאלות נפוצות" בעזרה ותמיכה.
Technical support for Windows is found as "frequently asked questions" in Help and Support.
ורנון היה בחור נהגתי לקרוא עבור תמיכה טכנית בעבודה.
Vernon was a guy I used to call for tech support at work.
רגע, אתם חושבים שאנחנו תמיכה טכנית?
Wait, you-you think we're tech support?
אפשר לקבל תמיכה טכנית, בבקשה?
Can I have technical assistance, please?
בקר באתר התמיכה הטכנית של Adobe בכתובת למידע בנושא אפשרויות לקבלת תמיכה טכנית ללא תשלום ובתשלום.
Visit the Adobe Support website at to learn about free and paid technical support options.
Dell מקבלת את שיחת הלקוח הראשונית ומעניקה תמיכה טכנית ברמה 1 וברמה 2.
Dell takes the first customer call and delivers Level 1 and Level 2 technical support.
עיין בכתובת, בחשבונית שלך או פנה אל אנליסט תמיכה טכנית של Dell לקבלת פרטים נוספים.
Please see, your invoice or contact a Dell technical support analyst for more details.
לתקן בעיה במחשב שברשותי (לדוגמה, תמיכה טכנית)
Fixing a problem with the computer I currently own (e.g. Technical support)
תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני ובטלפון בשעות העבודה המקובלות.
Email and telephone technical support during local business hours.
תמיכה טכנית כאשר משתמשים במוצר עם מערכת של Dell
Technical Support when used with a Dell system
הזן את מספר הטלפון אליו ברצונך שלקוחותיך יתקשרו לקבלת תמיכה טכנית.
Enter the telephone number that you want your customers to call for technical support.
המגבלות מתייחסות למשך הזמן המושקע בפתרון של בעיית תמיכה טכנית אחת.
Limits apply to the amount of time spent to resolve any single technical support issue.
שירותים אופציונליים:הפוך את סביבת המדפסת שלך לפשוטה יותר באמצעות שירותי ProSupport של Dell, הכוללים אפשרויות כגון תמיכה טכנית מותאמת במיוחד ואבחון של מומחים באתר.
Optional Services:Simplify your printer environment with Dell ProSupport services, featuring options such as specialized technical support, and expert onsite diagnosis.
קבל תמיכה טכנית למשך שנה החל מתאריך הרכישה.
Get 1 year of technical support from date of purchase.
לבקשות לתמיכה טלפונית, פנה אל מרכז התמיכה האזורי שלך של שירותי ProSupport של Dell כדי לשוחח עם אנליסט תמיכה טכנית.
For telephone support requests, contact your Regional Dell ProSupport support center to speak to a technical support analyst.
רק כשהוא היה צריך עזרה במחקר, תמיכה טכנית.
Just when he needed help. Research, technical support.
ג'ראלד בקסטר בעירק, 2003.היה קבלן תמיכה טכנית.
Gerald Baxter in Iraq 2003 was a technical support contractor.
אני קורא תמיכה טכנית כל הזמן.
I call tech support all the time.
למה אתה לא פשוט קורא תמיכה טכנית?
Why don't you just call tech support?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 169. מדויק: 169. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo